Våra lösningar

Thomas förstår att idrottsframgångar beror på mer än bara fysisk förmåga - så våra lösningar är utformade för att ge idrottare, lag och tränare de verktyg de behöver för att prestera maximalt.

Motivation

Hur man effektivt motiverar ett team är något som är avgörande för alla som arbetar med idrottslag. Att bli framgångsrik inom idrotten kräver mer än bara teknisk förmåga. Ni måste odla rätt attityd - ett vinnande tänkesätt

Coachning & mentorskap

Det finns ett stort antal passionerade coacher med överlägsna tekniska, taktiska och fysiska färdigheter men majoriteten saknar fortfarande den kritiska helhetssyn som skulle göra dem bättre än sina konkurrenter. När varje coach uppnår resultat på olika sätt, vad är det som gör någon till en riktigt bra tränare?

Utveckla prestationsförmåga

Oavsett om man är en nybörjare som vill planera sin karriär, en amatör som kämpar för att förverkliga sin potential eller en elitidrottare på toppen av sin karriär, att utveckla en förståelse för sina styrkor är nyckeln till att förbättra prestationen.

Utveckla teamet

Bakom varje framgångsrik idrottare finns ett team av stödpersonal. Från funktionärer på matchdagen till prestationsanalytiker, alla spelar en roll i teamets framgång. Att utveckla ett team som driver mot framgång är avgörande för att förbättra prestationen.

Idrottspsykologi

Att träna sinnet, liksom kroppen, betraktas alltmer som avgörande för att uppnå sportslig framgång. Men vad som är idrottspsykologi och prestationsprofilering och varför är det så viktigt?

Bygga teamrelationer

Lagarbete är grunden för idrottsliga framgångar. Detta är lika sant för idrottare i individuella idrotter som det är för dem i lagsporter. Att utveckla självkännedom och förståelse för sig själv är grunden till att bygga effektiva arbetsrelationer med era team.