USA 7's Rugby

Athlete Career TransitionEngland Wheelchair Rugby League

Lagarbete är grunden för framgång. Detta är lika sant för idrottare och idrottslag som för affärsmän. Att utveckla självkännedom och förståelse för sig själv, är grunden för att bygga effektiva arbetsrelationer med sina team.

När teammedlemmar fungerar bra tillsammans, finns det mycket lite de inte kan åstadkomma. Om man tittar på helheten när det gäller era team, såsom deras beteendemässiga och känslomässiga preferenser och den inverkan de har på varandra, så kan det öka era chanser att utveckla högpresterande team.

Patrick Wright från Rugby Business Network (RBN) använder Thomas verktyg för att göra just detta. Thomas verktyg låter dem att få en djupare förståelse för individens preferenser, något som RBN har använt för att utveckla idrottarnas prestation, förbättra omställningsprogram och slutligen leverera resultat.

Utveckla självkännedom i USA 7's Rugby team

Mike Friday, huvudtränare i USA 7's Rugby har arbetat med Patrick på RBN för att införa Thomas verktyg i teamets utbildningsprogram inför OS i Rio, med syftet att förbättra prestationen genom ökad självmedvetenhet i teamet.

I ett högpresterande idrottslag där effektiv kommunikation är avgörande för framgångsrik prestation, behövde laget utveckla sin förståelse för varandra. De genomförde Thomas Person Profil Analys (ThomasPPA) för att identifiera sina styrkor, begränsningar, motivationsfaktorer och kommunikationsstilar vilket hjälpte spelare och tränare att anpassa sin kommunikation, för att inte skapa misstolkningar och begränsa utvecklingen.

Vi såg Thomas verktyg som en viktig del för att hjälpa vårt lag att fungera mer som en grupp.

Mike Friday, USA 7's Rugby Head Coach

Kompatibilitetsrapporter användes också mellan spelare, tränare och ledningsgruppen. Rapporterna avslöjade ett antal potentiella utmaningar för effektiva teamrelationer, vilket gjorde att vi skapade strategier och utvecklingsplaner för att hjälpa individer att anpassa sitt beteende.

Processen hjälpte oss att bli mer självmedvetna om både oss själva och andra. Det gav oss insikt om olika tillvägagångssätt vi alla kunde anta, för att effektivt kommunicera med varandra, vilket i slutänden kommer att göra oss till ett mer effektivt och smidigt högpresterande team - både på och utanför planen.

Mike Friday, USA 7's Rugby Head Coach

Spelarna märkte också en omedelbar effekt efter genomförandet av Thomas bedömningsverktyg. Madison Hughes, spelare och kapten i USA 7's Rugby berättar, "ThomasPPA hjälpte laget att få ett annat perspektiv på kommunikationen med varandra. I synnerhet hjälpte det oss att inse att människor ser saker på olika sätt och därför kan olika metoder vara nödvändiga.

ThomasPPA hjälpte mig att upptäcka hur jag kunde arbeta bättre med både laget och tränarstaben

Madison Hughes, USA 7's Rugby Captain

Mike sammanfattar: "Det har varit mycket insiktsfullt samarbete med Thomas International. Det har uppmuntrat öppen kommunikation inom truppen och har skapat en grund för att skapa vinnande inställningar på planen och att vara en mer enad trupp utanför planen. Jag rekommenderar starkt alla lag som vill öka sin prestation att utforska denna strategi."


Photos provided by Mike Lee/KLCFotos

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.