Dr. Sylvain Laborde

Dr. Peter DannDr. Adrian Furnham

“I’ve been now working with Thomas International for two years. Given my research focus on the way personality influences performance under pressure (and more specifically emotional intelligence), we rapidly found a common ground of interest, collaborating in establishing norms for specific sport samples and providing athletes with sport-specific emotional intelligence feedback. The internet platform of Thomas International enables me to easily send feedback to my participants on their emotional intelligence, which is highly valuable. The tool itself is useful in making people aware of how important emotional intelligence is for their performance and well-being.”

Dr. Sylvain Laborde (1984, Frankrike) är en psykolog och idrottsforskare. Han är för närvarande anställd som lektor och forskare vid Institutet för psykologi vid den tyska idrottshögskolan i Köln, en av de ledande forskargrupperna inom idrottspsykologi i världen. Han fick 2011 sin europeiska doktorsexamen (University of Cuaen, Frankrike och Deutche Sport Hochschule i Köln). Sylvain har uppmärksammats som en av den mest framgångsrika unga forskaren inom sitt område i Europa och har fått sin forskning publicerad i de stora fackgranskade internationella vetenskapliga tidskrifterna och fått ta emot en Young Investigator Award från European Association for Sport Psychology (2011) .

Hans huvudsakliga forskningsintresse fokuserar på hur hjärtat gör människor smarta och känslomässigt tuffa och hur personligheten påverkar människors handlingar och beslut under press. Mer specifikt, hans forskning om emotionell intelligens har avslöjat de biologiska mekanismerna som är kopplade till emotionell intelligens som skyddar individer mot de negativa effekterna av stress. Sylvain skriver regelbundet som expert för mer än 40 granskade internationella vetenskapliga tidskrifter. Hans forskning har uppmärksammats av internationella medier: tidningar (t ex Frankrike: l'Equipe, Tyskland: Die Welt am Sonntag), TV: (t ex Tyskland: WDR) och radio (t.ex. Tyskland: Deutschland Radiokultur). Slutligen arbetar Sylvain också ute på fältet både inom idrott (med idrottare, tränare och lag) och i näringslivet med syfte att få individer att uppnå toppresultat under press.