Dr. Peter Dann

Peter CowanDr. Sylvain Laborde

Dr Peter Danns forskningsintresse omfattar interaktionen mellan människa och dator; datorbaserad testkonstruktion och neuropsykologiska aspekter vid läsning och intellektuell asymmetri. Dr Dann har arbetat som psykolog i 22 år och är medlem av British Psychological Society (BPS). Han arbetade som föreläsare i över 20 år vid University of Plymouth och som forskarassistent vid institutionen för psykologi, där han var en av grundarna av Human Assessment Laboratory (HAL) och chef för systemutveckling.

Dr Dann har utvecklat ett brett utbud av bedömnings- och diagnostiska psykometriska tester och har arbetat med Thomas International i över 25 år. Sedan 1984 har Dr. Dann varit väsentligt involverad i design och utveckling av BARB, ett datorbaserat batteri av "post-generativa" tester för urval av rekryter och officerare i det brittiska försvaret. Han har också arbetat med National Health Service för att förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter med inlärningssvårigheter och med olika läkemedelsföretag som forskar på livskvalitetsförbättringar med nya läkemedel.