Peter Cowan

Naomi RichesDr. Peter Dann

Peter arbetade under ett antal år som chef runt om i världen i olika företag, främst inom IT-sektorn. Efter att på nära håll ha sett både de fördelar som en engagerad arbetskraft kan ge till en organisation och den skada som kan uppstå när medarbetarnas engagemang ignoreras, är Peter nu en passionerad förespråkare för medarbetarengagemang.

Peter tror att med teammedlemmar som investerar sitt "känslomässiga kapital" i en organisation är nyckeln till framgångsrika resultat.

Peter är en stark företagsledare med en exceptionella kunskaper i projektledning och kommunikation. Hans tekniska expertis är ovärderlig vid implementering av förstklassiga analysverktyg och hans gedigna ledarskapserfarenhet ger viktiga insikter och möjligheter för våra kunder.