Dr. Lara Zibarras

Dr. K.V. PetridesMark Slaski

Lara samarbetar för närvarande med Thomas International för att bidra med statistisk kunskap och testutvecklingsexpertis, i det ständigt pågående psykometriska valideringsarbetet.

Dr Lara Zibarras är lektor vid City University och kursansvarig för MSc in Organisational Psychology. Hon är auktoriserad organisationspsykolog och utöver sin akademiska roll har hon arbetat för både offentliga och privata organisationer i projekt som sträcker sig från design och validering av urvalsmetoder, utbildning kring omedvetna fördomar, teamutbildning och utveckling och design av webbgränssnitt som använder användarcentrerade metoder.

Laras forskningsintresse handlar i huvudsak om användning av urvalsinstrument vid rekrytering och hennes arbete har publiceras i välrenommerade tidskrifter. Ett av hennes forskningsprojekt avsåg psykometrisk testutveckling och validering (genom både sin forskning och rådgivning).