Ian Florance

Derek RedmondIan MacRae

"Jag har arbetat med Thomas psykologteam både när det gäller testskapande, publicering och forskningsprocess. Deras mångfald av kunskaper och färdigheter, i kombination med en verklig vilja att ständigt förbättra Thomas verktyg är imponerande. De är också ärliga, uppriktiga och ett nöje att arbeta med. "

Ian Florance har examen i engelska och konsthistoria vid University of Leeds och tog dessutom en masterutbildning i engelsk litteratur vid University of Reading. Han är utbildad i nivå A och B inom management, ekonomi och marknadsföring vid Henley, Ashridge, Chartridge och Insead Management-skolor.

Han har skrivit om testning och HR-frågor för National Press och blivit intervjuad på BBC radio i ämnen i allt från från ledarskap till kreativitetens roll i näringslivet.

Ian är en marknadsföringskonsult på Psychometrics Centre vid University of Cambridge och chef för Only Connect Ltd. Ian har publicerat och marknadsfört pedagogiska, kliniska och organisatoriska test i 25 år. Efter att ha arbetat för NFER-NELSON och ASE, startade han sitt eget företag i juni 2002. Han är sekreterare i både Business Test Publishers Association och European Test Publishers Group och samråder med stora testleverantörer i Storbritannien, Europa och USA.