Dr. David Stillwell

Dr. Antonio PangalloDerek Redmond

"Jag arbetade med Thomas International under 2013 på ett forskningsprojekt för att uppdatera ThomasPPA. Jag var imponerad av det engagemang psykologteamet visar när de ständigt vill uppdatera sina tester för att säkerställa att de är så psykometriskt tillförlitliga och giltiga som möjligt. Vi analyserade Thomas tidigare data från hundratusentals test och följde sedan upp genom att samla data från tusentals fler deltagare på några nya frågor. Psykologteamet var både professionella men också roliga att arbeta med och jag fortsätter att med glädje erbjuda dem mina tjänster."

David Stillwell är föreläsare i Big Data Analytics och Quantitative Social Science vid Cambridge University's Judge Business School och biträdande chef för Psychometrics Centre. Hans forskning undersöker nya sätt att bedöma psykologiska egenskaper med hjälp av digitala fotspår som text (e-post, Tweets) eller bilder (Facebookfoton). Han arbetar med företag som Hilton Hotell för att använda denna kunskap i praktiken inom marknadsföring och digital produktpersonalisering.