Dr. Antonio Pangallo

Andrew BondDr. David Stillwell

"Jag har under de senaste 12 månaderna arbetat tillsammans med psykologteamet på Thomas International och i alla avseenden har mina förväntningar uppfyllts. Masterprogrammet i organisationspsykologi är en mycket attraktiv utbildning som lockar några av de bästa tillgängliga internationella talangerna. På grund av detta är kraven på föreläsare och externa konsulter mycket höga. Jag frågade psykologteamet om de kunde arrangera för en benchmarkingstudie under en sexveckorsperiod. Teamet var mycket kunniga, tillmötesgående och professionella. Jag kunde lita på deras förmåga att hantera utmaningarna med att leverera på forskarnivå. Det var ett mycket bra samarbete och jag ser fram emot att göra mer med Thomas International i framtiden."

Dr Antonio Pangallo är en aukoriserad organisationspsykolog och lektor i organisationspsykologi vid City University. Han är också tansvarig för External Partnerships som bidrar till att överbrygga klyftan mellan den akademiska världen och arbetslivet. Han leder och integrerar två moduler på Organisationspsykologprogrammet (Inlärning, utbildning och utveckling och yrkeskunnande) och föreläser i forskningsmetoder.

Antonio är granskare för tidskriften Psychological Assessment och har forskningsintressen inom psykometri och medarbetarnas motståndskraft. Framförallt har han på senare tid utvecklat en innovativ metod för bedömning och utveckling av motståndskraft på arbetsplatsen.

Antonio har arbetat huvudsakligen med lärande och utveckling i ett brett spektrum av roller över den privata sektorn inom IT, finansiella tjänster och media. Han har också haft samröre med the National Offender Management Service genom att driva ett program med inriktning mot återfall genom trosbaserade metoder. Han har tillbringat mycket tid med att arbeta på ett antal projekt för internationella icke-statliga organisationer, inklusive FN:s organ mot brott och narkotika, Medical Emergency Relief International och Catholic Agency for Overseas Development.