Andrew Bond

Dr. Adrian FurnhamDr. Antonio Pangallo

"Jag arbetade tätt tillsammans med Thomas International under 2015-2016 för att slutföra min forskning om emotionell intelligens hos militära ledare. Psykologteamet överträffade alla förväntningar genom sitt stöd och snabba kommunikation, noggrann problemlösning och teknisk flexibilitet. Forskningsdeltagarna i min studie har haft en smidig användarupplevelse när de genomförde en anpassad undersökning som kombinerade mina unika objekt med Thomas Trait Emotionell Intelligens Questionnaire (TEIQue). Psykologteamet hjälpte till vid varje fas i projektet och fortsätter att ge stöd när min forskning utvidgas till att omfatta beteendemässiga aspekter mätt med person profil analyser (ThomasPPA). Jag är lika glad som jag är imponerad."

Andrew Bond, M.P.S. är tjänstgörande arméofficer som för närvarande genomför en Ph.D. i industriell/organisationspsykologi vid Auburn University i Auburn, Alabama. Hans militära uppdrag har inkluderat utlandskommendering i Irak (2004 och 2009) och Kuwait (2012) och senast tjänstgjorde han som befälhavare vid the Military Intelligence Company, 3rd Brigade, 3rd Infantry Division (2013-2014). Han kommer att baseras vid United States Military Academy (West Point) under sommaren 2016 för ett undervisningsuppdrag vid Institutionen för beteendevetenskap och ledarskap där han undervisar i Ledarskap och Psykologi.