Dr. Adrian Furnham

Dr. Sylvain LabordeAndrew Bond

"Jag har arbetat med Thomas International under ett antal år och vår relation är öppen, ärlig och lättillgänglig. Jag uppskattar deras önskan att hålla sig à jour med psykologisk teori och praktik samt testutveckling. De har kompetenta medarbetare som arbetar med deras produkter och tjänster över att hela världen."

Adrian Furnham är utbildad vid London School of Economics, där han erhöll titeln civilekonom och vid Oxford University, där han avlagde doktorsexamen (D.Phil) 1981. Han har därefter tagit följande examen D.Sc (1991) och D.Litt (1995).

Han har varit lektor i psykologi vid Pembroke College, Oxford och sedan 1992 är han professor i psykologi vid University College London. Han har föreläst över hela världen och varit gästprofessor vid bland annat the University of New South Wales, the University of the West Indies, the University of Hong Kong and och University of KwaZulu-Natal. Han har även varit adjungerad professor i Management vid Norwegian School of Management (2009). Han har skrivit över 1000 vetenskapliga artiklar och 70 böcker.

Han arbetar på redaktionen på ett antal internationella tidskrifter, liksom varit ordförande för the International Society for the Study of Individual Differences. Han är också en av grundarna av Applied Behavioural Research Associates (ABRA) - a psychological consultancy - och High Potential Psychology Ltd.

För mer information om Adrian och hans arbete, läs mer här https://highpotentialpsych.co.uk/ .