Dr. Adrian Furnham

Dr. Sylvain LabordeAndrew Bond

“I have worked with Thomas International over a number of years and found them open, honest and approachable. I have been impressed by their desire to keep up to date with psychological theory and practice as well as test development. They have a number of highly competent professionals to deliver their products which they do across the globe.”

Adrian Furnham är utbildad vid London School of Economics, där han erhöll titeln civilekonom och vid Oxford University, där han avlagde doktorsexamen (D.Phil) 1981. Han har därefter tagit följande examen D.Sc (1991) och D.Litt (1995).

Han har varit lektor i psykologi vid Pembroke College, Oxford och sedan 1992 är han professor i psykologi vid University College London. Han har föreläst över hela världen och varit gästprofessor vid bland annat the University of New South Wales, the University of the West Indies, the University of Hong Kong and och University of KwaZulu-Natal. Han har även varit adjungerad professor i Management vid Norwegian School of Management (2009). Han har skrivit över 1000 vetenskapliga artiklar och 70 böcker.

Han arbetar på redaktionen på ett antal internationella tidskrifter, liksom varit ordförande för the International Society for the Study of Individual Differences. Han är också en av grundarna av Applied Behavioural Research Associates (ABRA) - a psychological consultancy - och High Potential Psychology Ltd.

För mer information om Adrian och hans arbete, läs mer här https://highpotentialpsych.co.uk/ .