GDPR FAQ

EU: s dataskyddsförordning (GDPR) är kanske den viktigaste delen av den europeiska integritetslagstiftningen under de senaste tjugo åren, som syftar till att stärka de rättigheter som EU-individer har över sina uppgifter, vilket skapar en enhetlig lagstiftning om dataskydd i hela Europa.

Thomas International (Thomas) uppfyller alla tillämpliga dataskyddsbestämmelser och har åtagit sig att följa GDPR när GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Thomas har ett engagerat team för att säkerställa att vår organisation uppfylla kraven .

Som en del av detta har vi skrivit ner några av de vanligaste frågorna från både kandidater och Thomasanvändare om hur vi skyddar hanterar personuppgifter. Klicka på länkarna nedan för frågor och svar.

FAQ kunder
FAQ kandidater