St Benedict’s Secondary School

John Lewis Chichester College

"Att hjälpa eleverna att bli mer självmedvetna gav dem möjlighet att hantera sitt eget beteende och själva lösa problem."

St Benedict är en liten katolsk skola med elever i åldrarna 13 till 18 år. Skolan placerar sig konsekvent bland de bästa skolorna i Suffolk och placeras högt på nationella rankinglistor. Skolans verksamhetsidé är att hjälpa studenterna att bli "goda kristina i den moderna världen". Genom att erkänna den unika betydelsen av varje enskild elev, försöker de säkerställa att alla blir hjälpta och styrs på rätt sätt för att uppnå sin fulla potential.

Utmaningen

Biträdande rektor Andy Watts, förklarar: "Skolan kände att en del elever inte nådde sin fulla potential som en följd av oengagemang eller dåligt beteende. Vi ville minska antalet negativa resultat för denna grupp genom att öka engagemanget. 

Lösningen

Skolan genomförde en pilotstudie med Thomas verktyg för att förbättra prestationen hos de lågpresterande eleverna och beteendet hos elever med extra behov.

Avsikten var att göra eleverna mer självmedvetna och uppmuntra dem att ta mer personligt ansvar för sitt beteende.

 

Studien finansierades gemensamt av St Benedict och kommunen. Sex medarbetare inom en rad funktioner utbildades att administrera, tolka och återkoppla verktygen ThomasPPA (beteende), ThomasGIA (kapacitet) och TEIQue(emotionell intelligens). 

63 elever från årskurs 10 identifierades som potentiella deltagare i studien och fördelades i 2 grupper: de som uppvisar "utmanande" beteenden och underpresterare som var oengagerade och bara "gled" genom skolan.

Resultaten

"Införandet av analysverktyg hade en enorm inverkan"

"Bland de flesta med dålig närvaro så förbättrades närvaron och antalet positiva omdömen ökade markant."

När eleverna fick feedback ändrades deras beteende snabbt. Att hjälpa eleverna att bli mer självmedvetna gav dem möjlighet att hantera sitt eget beteende och själva lösa problem.

 

"Till exempel, en elev som tidigare agerade aggressivt i klassen förändrade sitt beteende efter att ha fått sin återkoppling. Att förstå orsakerna bakom hans ilska hjälpte honom ändra sitt beteende och lugna ner sig."

"En annan elev som tenderade att vara störande under matematik- och NO lektionerna hade problem med deltestet Numerisk snabbhet i GIA. Detta visade att han hade svårt att snabbt bearbeta numeriska begrepp. Eleven behövde sakta ner och ge sig själv mer tid att ta till sig numerisk information. När eleven och hans lärare förstått orsaken till hans beteende kunde de hantera det mer effektivt, vilket resulterade i en förbättring av både beteende och betyg."

Thomas-rapporterna gav ett gemensamt språk mellan pedagoger och elever, så att eleverna kan prata i reala termer om sig själva, snarare än i "lärarspråk". Detta möjliggjorde en mer realistisk dialog mellan parterna än vad som tidigare varit möjligt.

Resultaten visar att Thomasverktyget gett enorma fördelar, på alla möjliga sätt, för alla typer av elever. Tiden som investerats i utbildning (fyra dagar), administration av analyser och personlig återkoppling var ett litet pris att betala för de fördelar det gett. Eleverna var positiva om erfarenheten och kände att alla ska ha möjlighet att gå igenom återkopplingsprocessen och utveckla sin självkännedom.

Nästa steg

"Vi upprepar processen med hjälp av beteendebedömning (ThomasPPA) och kapacitetstest (ThomasGIA) med våra nuvarande elever i 10:e årskursen. Tyngdpunkten i programmet är självutveckling - ge eleverna möjlighet att förbättra sig - och som ett resultat förbättra atmosfären och kvaliteten på lektionerna för resten av skolperioden."

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.