Larbert High School

Chichester CollegeJohn Lewis

"Resultaten har verkligen hjälpt eleverna att få en värdefull inblick i sig själva."

Projektet

Syftet med projektet var att ge eleverna en djupare förståelse för sina egna styrkor och färdigheter i relation till hur de agerar i vissa situationer, för att hjälpa dem att göra en lyckad övergång från skola till en positiv, lämplig och hållbar destination.

Upplägget

ThomasPPA programmet planerades och byggdes i hälsa och välbefinnandekursen utifrån läroplanen.

  • På lektionerna innan ThomasPPA genomfördes fokuserades det på teorin om processen; Det var viktigt att eleverna förstått att det inte finns några rätt eller fel svar, men att processen skulle uppmuntra dem till att titta på hur deras beteende passar de olika karriärvägar de överväger.
  • Återkoppling gavs i grupp där eleverna fick lära sig att tolka sina PPA-rapporter och att reflektera över hur detta skulle kunna påverka deras potentiella yrkesval. En god förståelse för rapporten och teorin bakom det var en viktig del av processen.
  • Som ytterligare vägledning, utöver samtal om framtida karriärval, så visar rapporten att även om det finns potentiell frustration eller annan problematik, vilket gjorde att personalen kan ingripa och vidta lämpliga stödåtgärder. Det hjälper också till att göra övergången mellan skolan och arbetsliv enklare.

Feedback

"Här på Larbert High School har vi arbetat med att utveckla en integrerad strategi med syftet att kunna påverka ett större antal elever som lämnar skolan och in i en positiv och hållbar framtid, oavsett om det är inom anställning eller utbildning. Som en del av detta program, ville vi se till att våra elever utvecklar sin självkännedom, får en större förståelse för deras styrkor, och bygga upp deras förtroende för att säkerställa att de nyttjas till sin fulla potential både i och utanför skolan. Resultaten från Thomas verktyg hjälpte eleverna att få en värdefull inblick i sig själva och totalt sett visat sig vara en mycket framgångsrik övning." - Huvudlärare, David Killin

"Den personliga återkopplingen med en Thomaskonsult var mycket givande." - Elev A

Jag känner nu att jag har en bättre förståelse för hur jag kan få mitt drömjobb. Jag vet vad vilken vidareutbildning och arbetserfarenhet jag behöver få för att nå mina mål.

- Elev A

"Profilen var mycket användbar och hjälpte mig att överväga alternativa karriärer och även om min personlighet skulle passa dessa yrken. Det var en utmärkt övning som mycket väl beskrev mina beteendemässiga drag och jag skulle rekommendera det till andra. " - Elev B

"Jag känner mig motiverad att börja utforska olika branscher som skulle vara den bästa matchningen för mig." - Elev B

"Feedbacken var mycket exakt, användbar och beskrev mig detaljerat." - Elev C

Celeste McFarland

Celeste McFarland

Celeste is an experienced marketing professional who joined Thomas in 2015. She specialises in the world of L&D, and is passionate about inspiring people through creativity. Outside of work, Celeste enjoys travelling and the learning that it brings, or spending time with friends and family at her home in Yorkshire.