Chichester College

St Benedict’s Secondary SchoolLarbert High School

"Fördelarna med att använda ett verktyg som Thomas360 är mycket tydliga. Det gav våra chefer tydlig och objektiv feedback, så att de kan se sina styrkor och begränsningar."

Chichester College har 15.000 hel- och deltidsstudenter baserat på två huvudorter i Chichester, West Sussex och Brinsbury nära Pulborough, samt ett antal lokala utbildningscentrum. På högskolan finns det både nya studenter och de som läser vidare på högre nivå och de som bara enbart vill lära för nöjes skull.

Studenterna kommer från mer än 100 länder och högskolan har vunnit British Council Beacon Awards for Excellence för stöd för internationella studenter och internationell marknadsföring, samt 2005 det prestigefyllda Queen's Anniversary Prize för sitt arbete med internationella studenter. Högskolan har omfattande faciliteter inklusive restauranger, hår- och skönhetssalonger, barnomsorg, språklaboratorier, inspelningsstudios, verkstäder, studiecentrum och idrottsanläggningar (klättervägg, gym och idrottsplats).

Utmaningen

Karen Williams, HR-chef på Chichester College berättar,"som högskola har vi åtagit oss att tillhandahålla exceptionellt hög nivå på våra vidareutbildningar."

Vår personal, liksom våra chefer, måste utvecklas till sin fulla potential. Våra chefer spelar en viktig roll för att säkerställa högskolan tillhandahåller exceptionell utbildning.

Chichester College driver utvecklingsprogram för sina chefer som består av av presentationer och grupparbeten. Men de ville gräva lite djupare än så för att verkligen förstå hur deras chefer fungerade i sitt dagliga arbete.

Lösningen

Högskolan använde Thomas360 som en del av sitt utvecklingsprogram. Thomas 360 är en kompetensbaserad enkät som ger objektiv och ärlig feedback från kollegor, chefer och medarbetare på beteenden som är avgörande för en individs roll inom verksamheten.

Som högskola har vi som mål att tillhandahålla enastående nivåer på våra vidareutbildningar. För att kunna leverera detta, måste vår personal, liksom våra chefer, utvecklas till sin fulla potential.

 

Den identifierar styrkeområden och där förbättring skulle bidra till att kompensera för eventuella begränsningar. Återkopplingen är anonym och gör det möjligt för individer att förstå hur andra uppfattar dem.

Resultaten

"Det gav dem en överblick över deras beteende så att de kunde se vad de behövde ändra eller arbeta med, vare sig det var organisationsförmåga eller time management."

Vi vill ha de allra bästa cheferna, så att de kan skapa en fantastisk inlärningsmiljö för personal och studenter. Thomas360 ger oss en helhetsbild av personen vilket i sin turligger till grunf för deras utvecklingsplan.

 

"Vi ansåg att fritextdelen av enkäten var särskilt användbar eftersom det var en möjlighet för de tillfrågade att vara mer specifika i deras synpunkter. Specifika svar var verkligen användbart i återkopplingsprocessen eftersom det gav djup till rapporten."

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.