Fallstudier

Här presenteras ett urval av våra kunder och vad de har att säga om vårt samarbete.

Larbert High School

Resultaten har verkligen hjälpt eleverna att få en värdefull inblick i sig själva.

John Lewis

"Nästan för första gången, kom min son frivilligt för att prata med oss om vad han vill göra i framtiden."

St Benedict’s Secondary School

Att hjälpa eleverna att bli mer självmedvetna gav dem möjlighet att hantera sitt eget beteende och själva lösa problem.

Chichester College

Fördelarna med att använda ett verktyg som Thomas360 är mycket tydliga. Det gav våra chefer tydlig och objektiv feedback, så att de kan se sina styrkor och begränsningar.

Larbert High School

Resultaten har verkligen hjälpt eleverna att få en värdefull inblick i sig själva.