Ledningsgrupputveckling

Rekrytering och utvecklingAtt nå resultat

För att driva en framgångsrik utbildningsinstitution är det avgörande att ledningen består av individer med högkvalitativa ledaregenskaper och förmågan att arbeta dynamiskt och effektivt tillsammans. Hur kan ni hjälpa ledningsgruppen att få ut det bästa av varandra och sig själva?

Ledningsgruppen ansvarar för att leda och forma institutionens riktning, samtidigt som de ska vägleda lärare och elever. Vi kan stödja ledare att förstå sig själva bättre och tillämpa denna kunskap i sin dagliga verksamhet.

Profilering av ledningsgruppen kan hjälpa dem att förstå hur de får ut det bästa av sig själva och varandra, samt identifiera eventuella brister och fastställa kompatibilitetskrav vid rekrytering av nya medarbetare.
 

Gruppdynamik

Det första steget mot framgångsrikt teamarbete består av två saker: att förstå sig själv och förstå varandra. Genom insikt i hur man själv och sina gruppmedlemmar agerar, kommunicerar, deras styrkor och begränsningar och deras drivkrafter, ger dem verktyg för att framgångsrikt arbeta tillsammans.

Identifiera medarbetarnas och teamets styrkor för att avgöra om något saknas.

 

Genom att ha en klar bild av gruppens beteenden och nivåer av emotionell intelligens kan ni identifiera eventuella kompetensbrister. En framgångsrik grupp har en blandning av styrkor för att täcka alla behov - en grupp bestående av enbart processdrivna medlemmar är sannolikt ineffektiv, detsamma för en grupp som består av innovatörer med massor av idéer men inte förmågan att genomföra.

Emotionell intelligens

Skillnaden mellan en acceptabel ledare och en exceptionell ledare handlar oftast om nivåer av emotionell intelligens. Emotionellt intelligenta ledare är självmedvetna, utmärkta kommunikatörer och kan anpassa sitt beteende för att passa en mängd olika situationer. De kan på ett effektivt sätt ta itu med stress, låg moral, konflikt och förändring.

Genom att identifiera nivåer av emotionell intelligens skapas en miljö av förståelse som ökar självkännedom bland era ledare och kan användas vid både rekrytering och utveckling av befintliga ledare.

 

Kommunikation

Detta kan hjälpa medarbetarna att lära sig att få ut det bästa av varandra och i slutändan förbättra teamarbetet. När kommunikationskanalerna inte fungerar så påverkas prestation och resultat.

Högkvalitativ utbildningsinstitution

När ledningsgruppen fungerar effektivt tillsammans, kommer de att kunna påverka hela utbildningsinstitutionens resultat. De kommer att ha verktygen för att leda lärare och elever mot bättre resultat, vilket i sin tur skapar en enastående utbildningsinstitution.