Behålla elever

BeteendeStudie- och karriärrådgivning

Att lyckas behålla sina elever blir ett allt större bekymmer för utbildningsinstitutioner, särskilt inom vidareutbildning och högre utbildning. Hur kan ni vara säkra på att ni har rätt elever på rätt utbildning? Beteendeprofilering hjälper eleverna att välja rätt kurs och inlärningsmiljö och hjälper till att identifiera möjliga bidragande faktorer till att studierna inte slutförs.

Välja rätt inriktning

Att besluta om en studie- eller yrkesinriktning är aldrig enkelt. Hur kan ni stödja eleverna att välja rätt inriktning, vilket i sin tur kommer att öka sannolikheten att de slutför sina studier?

Genom att förstå en elevs fördragna beteendestil och arbetssätt kan ni arbeta med dem för att matcha detta beteende till en lämplig inriktning. 

 

Varje utbildning har olika beteendekrav, så att hitta en lämplig matchning är avgörande. Elever som har rätt uppsättning förmågor och arbetsstil för sin utbildning, kommer att vara mer benägna att fortsätta vara engagerade under hela utbildningen

Genom att öka era elevers självkännedom får de självförtroende och motivation att arbeta mot rätt mål. De kommer att förstå sina styrkor och hur de använder dem.

Få eleverna att slutföra sina studier

Så ni har rätt elever på rätt utbildning men hur kan ni säkerställa att de fullföljer sin utbildning? Hur kan ni vara säkra på att ni erbjuder det bästa stödet för att säkerställa att eleverna är engagerade och uppfyller sin fulla potential?

Genom att få en inblick i hur eleverna agerar, deras styrkor och utvecklingsområden, kan ni skräddarsy det stöd ni erbjuder. 

 

Ni kommer att ha information för att anpassa undervisning och inlärning till en grupp av elever. Individuella utvecklingsområden kan lätt identifieras och lämpligt stöd kan erbjudas för att uppmuntra engagemang för studierna.

Eleverna kommer alla att reagera olika på metoder för hantering av olika beteendemönster. Genom att förstå hur olika individer föredrar att kommunicera och vad som motiverar och demotiverar dem, kommer ni att kunna modifiera er ledarstil för att få ut det bästa ur era elever. Eleverna kan också använda informationen om sin beteendestil för att själva lära sig anpassa sitt beteende och självmedvetna elever förstår konsekvenserna av sitt agerande mot andra och vet hur man motiverar sig själv.

Genom att förbättra beteende och minska antalet elever som inte avslutar sina studier ökar det generella engagemanget. Resultatet är en grupp engagerade och motiverade elever som förstår hur man använder sina styrkor för att nå sina mål.