Rekrytering och utveckling

Studie- och karriärrådgivningLedningsgrupputveckling

En utbildningsinstitution är bara så bra som sina lärare, så att rekrytera och utveckla högpresterande medarbetare som passar er verksamhet, är avgörande för att få ut det bästa av era elever.

Rekrytera högpresterande lärare

Att anställa rätt medarbetare är viktigt om ni vill förse se era elever med en utbildning ni kan vara stolta över och som säkrar måluppfyllelse.

När ni rekryterar, måste ni först fastställa var eventuella gap finns i ert team och sedan identifiera de färdigheter och beteenden som krävs för att ni ska uppnå sina mål. Ni kan göra detta genom att skapa en idealisk beteendeprofil för ert team och jämföra den mot er befintliga teamprofil. Detta kommer att stödja er i ert objektiva sökande efter rätt kompetens för ert team och ger en benchmark att jämföra ansökningarna mot.

Medarbetare som "passar" er kultur samt den position de rekryteras för, är mer engagerade och mer benägna att leverera.

 

Att mäta hur väl en kandidat "matchar" avgör hur troligt det är att den nyrekryterade blir framgångsrik och ökar den generella prestationen. Profilering spelar en viktig roll här, eftersom det tillför en ny dimension till rekryteringsprocessen som en intervju ensam inte kan ge.

Bedömningar hjälper till att exakt förutsäga huruvida en kandidat är en bra matchning. Dessa kan vara psykometriska-, emotionell intelligens- eller kapacitettester, vilka alla ger en högre grad av säkerhet för ert beslutsfattande. De belyser en kandidats motivationsfaktorer och rädslor, deras ledar- och kommunikationsstilar och hur de hanterar press, samt att visar hur väl de passar ert befintliga team. Detta är värdefull information när vi fattar viktiga rekryteringsbeslut.

Genom förståelse för hur era kandidater tenderar att bete sig och hur snabbt de lär sig, kan ni vara säkra på att välja kandidater som är rätt för de lediga tjänsterna i ert team; hur de kommer att "passa" kulturen, positivt bidra till ert befintliga team och hjälpa dem att fungera smidigt tillsammans.

Utveckla era stjärnor

Så ni har rekryterat utbildare som har vad som krävs för att bli framgångsrika. Men vad händer sen? Hur stödjer ni dem att prestera så bra de kan?

Genom att profilera era lärare ger det er och dem en värdefull inblick i deras föredragna beteende. Ni kommer att kunna skapa en tydlig bild av deras styrkor och utvecklingsområden, hur de vill kommunicera, vad som motiverar dem, hur de agerar under press och vad deras värde är för er organisation är. Genom förståelse för era lärares beteenden, kan ni sätta fingret på vad som stödjer deras framgång - och vad som inte gör det. Denna information kan användas för att skapa och följa utvecklingsplaner och medbetarbetarutvärderingar för att säkerställa att era stjärnor inte tappar fokus.

Ökad medvetenhet om sina beteendemässiga preferenser hjälper också lärarna att göra val om hur de kan anpassa sitt beteende för att mer effektivt engagera och kommunicera med eleverna, öka framgången för er och sin egen karriär.

Förståelse för beteende är ovärderligt - men förstår era lärare hur deras beteende uppfattas av andra?

Med hjälp 360 graders feedback kan lärarna identifiera sina styrkor och utvecklingsområden utifrån information från kollegor och chefer.

 

Detta öppnar upp nya samtal och ger dem en inblick i hur deras prestation och beteende uppfattas av andra. Återkopplingen kan användas som utgångspunkt för att fastställa utvecklingsmål som kan jämföras sex till 12 månader mot en annan 360. Vårt 360-verktyg ger en objektiv ram för att identifiera brister i resultatet, att utveckla självkännedom och förståelse hur man kan förbättra personlig effektivitet.