Att nå resultat

LedningsgrupputvecklingBeteende

Varje klassrum består av individer som har olika inlärningsstilar. Så hur ska ni se till att ni skapar en inlärningsmiljö för att hjälpa varje individ att på bästa sätt arbeta mot sina mål? Genom att få en inblick i era elevers beteendestil hjälper det er att positionera och anpassa lärande på rätt sätt för alla inom gruppen.

Att tillmötesgå olika inlärningsstilar

Det är viktigt att tänka på hur var och en av era elever skiljer sig åt när det gäller hur de föredrar att kommunicera, vad som motiverar dem och var deras styrka ligger när man undervisar. Till exempel kommer en del elever föredra att arbeta i grupp och bland dessa kan det finnas några naturliga ledare. Andra kommer att vilja gå därifrån med detaljerade anteckningar som de senare kan reflektera över.

Genom att tillämpa differentiering i klassrummet ges varje elev bästa möjliga chans att hantera sitt eget lärande och göra framsteg.

 

Genom att profilera era elever får ni en inblick i hur de föredrar att arbeta, information som annars kan vara svårt att få fram. När ni förstår blandningen av föredragna arbetsstilar, kommer ni att ha bättre förutsättningar för att planera och hantera framsteg och prestation i de uppgifter som ges, gruppindelningarna som görs och det stöd som erbjuds, vilket bidrar till en positiv och inkluderande inlärningsmiljö.

Att stötta självstudier

Självstudier är ofta en utmaning även för de mest motiverade och fokuserade eleverna men det behöver inte vara så! Att utrusta eleverna med en djup förståelse för deras föredragna arbetsstil och hur de bäst att motiverar sig själva, ge incitament och insikt hur de ska hantera sin tid, planera sina mål och identifiera behov av stöd - möjliggör för lärarna att förtydliga var de ska investera sin tid.

Öka självmotivationen

Så hur kan ni hjälpa eleverna att hålla sig motiverade och fokuserade?

Som lärare, det är bara så mycket du kan göra för att hjälpa en elev att uppnå sitt bästa.

Ansvaret för att för sin utbildning och deras framtid ligger hos eleven.

 

Varje individ har styrkor men det kan vara svårt att identifiera dem, särskilt om man fortfarande är ung och håller på att utveckla sin karaktär och självförtroende. När ni profilerar era elever hjälper ni dem att känna igen sina styrkor och använda dem till sin fördel. Genom att hjälpa eleverna att förstå vad de är bra på och hur detta kan hjälpa dem i och utanför skolan, ökas deras självförtroende och ger dem drivkrafter att arbeta mot sina mål.