Personlig utveckling

Byta yrkesinriktningByta karriär vid 30

Din personlighet visar hur du tänker, känner och de beteenden som du brukar uppvisa. De bästa personliga utvecklingstipsen uppmuntrar dig att bygga upp din självkänsla. Det beror på att självkännedom är grunden för all personlig utveckling. Självkännedom ger en plattform där du kan reflektera över ditt beteende, dina övertygelser och hur du uppfattas av andra.

Öka självkännedom

Det första steget mot självkännedom är att inse att inte alla uppfattar världen på samma sätt. Enligt DISC teorin som utvecklades av psykologen William Moulton Marston på 1920-talet, antogs att människor ser sin omgivning som antingen fientlig eller vänlig och utifrån det, beter man sig antingen på ett aktivt eller passivt sätt. Detta ger fyra beteendestilar:

  • Dominans - aktivt beteende i en fientlig miljö
  • Inflytande - aktiv beteende i en vänlig miljö
  • Stabilitet - passivt beteende i en vänlig miljö
  • Anpassning (compliance) - passivt beteende i en fientlig miljö

Att vara medveten om sitt eget beteende och att ha förståelse för att andra kan ha en annan synvinkel kan hjälpa dig att förstå hur andra ser dig och hur de kan tolka ditt beteende.

Att lära sig mer om sig själv

Så hur utvecklar man sin självkännedom? Lika enkelt som det låter, börja uppmärksamma det du gör och lägg märke till hur det skiljer sig från hur andra människor reagerar. Inför en utmaning på jobbet, tar du dig an den med entusiasm, eller behöver du tid att reflektera över problemet? Älskar du att prata med folk, eller tycker du det tröttsamt när man pratar för mycket?

Om du tycker att det är svårt att objektivt betrakta ditt beteende så be dina vänner, familj och kollegor att beskriva hur du hanterar olika situationer, eller vad de ser som dina största styrkor. Beteendeanalyser som ThomasPPA kan också vara ett bra sätt att få ytterligare insikt.

Utveckla dina styrkor

Personlig utveckling kan ibland fokusera starkt på att "fixa" dina brister, eller försöka göra dig bättre på saker som inte kommer naturligt. Även om det kan finnas ett värde i att identifiera sådant som du är mindre skicklig på, så är det inte produktivt att fokusera din tid på enbart försöka förbättra saker du gör dåligt.

Fokusera på att öka dina styrkor. Oavsett ditt naturliga beteende, dina förmågor ett positivt värde och att lära sig hur och när du använder dem kommer att hjälpa dig att göra det bästa av ditt naturliga beteende.

Att ha en grundlig förståelse för sina egna talanger kommer att göra dig mer medveten om när du ska dyka in i situationer eller projekt och när du ska söka stöd hos andra. Denna medvetenhet ger dig också möjlighet att välja huruvida du ska justera ditt beteende mot vissa personer eller situationer. Samtidigt som vi alla har personliga preferenser om hur vi tar oss an upplevelser, personer eller problem, har vi också möjlighet att anpassa vårt beteende om vi vill. Självkännedom gör det möjligt för dig att välja när och hur ofta du gör detta, om alls.

Utvecklingstipsen bör hjälpa dig att hitta dina styrkor och göra det bästa av dina naturliga förmågor. Självkännedom gör det möjligt att värdesätta kunskaper som skiljer sig från dina egna, samtidigt som man använder sina egna talanger på bästa sätt.