Personlig utvecklingsplan

Byta karriär vid 30Byta yrkesinriktning

Att skapa en personlig utvecklingsplan är en relativt enkel process. Genom att reflektera över vad man bidrar med, bör man kunna skapa en plan för att utvecklas.

Vad är en personlig utvecklingsplan?

En personlig utvecklingsplan är ett sätt att registrera och övervaka inlärningsbehov och önskemål. Att skapa en utvecklingsplan är ett sätt att reflektera över personliga och professionella mål och överväga vilka kunskaper eller egenskaper som behövs utvecklas för att nå dessa mål.

En utvecklingsplan innehåller normalt utrymme för att skriva ner sina mål, en bedömning av nuläge och vilka specifika utvecklingsaktiviteter som krävs för att nå sina mål. Utvecklingsmålen bör delas upp i hanterbara bitar, var och en med ett tydligt mått på framgång.

Utvecklingsplanen blir mest effektiv när den revideras på regelbunden basis. Detta kommer att se till att man är på rätt väg mot sina mål och ger utrymme för eventuella justeringar för att säkerställa att planen förblir relevant för behoven.

Exempel - personlig utvecklingsplan

Det kan vara lämpligt att titta på lite olika mallar innan man skapar sin egna plan. Detta är vårt förslag på utformning:

  1. Sätt upp mål Den första delen bör bestå av en specifikation av målen och en tidsplan på när de ska uppfyllas. Tips: Tänk på vad man vill uppnå under de kommande tolv månaderna. Det kan handla om att säkra en befordran, förbättra en bestämd kunskap eller kanske komma med en strategi för att klara av en uppgift som man idag inte är hanterar så bra. Tilldela varje mål en tidsplan och sortera i prioritetsordning. Kom ihåg att sätta upp ett mått på framgång - hur vet man när man har nått sitt mål?
  2. Fastställ kompetensbrister Detaljera den kompetens eller expertis som krävs för att uppnå varje mål som man för närvarande saknar eller behöver förbättra. Tips: Tänk på var man är nu i förhållande till målet. Vad är man riktigt bra på? Var kan man behöva hjälp? Vilka hinder finns för att inte nå sitt mål? Vilken feedback har ni fått från andra i förhållande till de kunskaper som krävs för att nå målet?
  3. Utvecklingsstrategi Bredvid varje mål och lista över färdigheter som krävs för att nå dem, ange de aktiviteter som krävs för att utveckla kompetenserna. Tips: Utveckling kan handla om att delta i utbildning, att läsa på kring ämnet, eller kanske få stöd från en mer erfaren kollega. Det finns inget "rätt" sätt att utveckla sina färdigheter, men välj aktiviteter som man känner sig säker på att de kommer att öka chanserna att lyckas.

Fördelar med personliga utvecklingsplaner

En bra utvecklingsplan kommer att hjälpa er att omvandla ambitioner och idéer till handling. Att ha möjligheter att lära sig och utvecklas är en är en viktig del av motivationen. Det är inte bara utvecklingsprocessen i sig som inspirerar människor att prestera men att nå utvecklingsmålen innebär att de är bättre rustade än någonsin för att bidra till organisationens mål och resultat. 

Utveckling ger win-win för arbetstagare och arbetsgivare, så vad väntar ni på? Se till att skapa den personliga utvecklingsplanen i dag.