Virgin Trains

SiemensThames Valley Police

Virgin Trains Customer Service stöttar Virgin Trains i företagets utbildningsbehov, utveckling och leverans av utbildning. Avdelningen använder Thomas verktyg för att förbättra teamarbete, ledningskompetens och för att identifiera utvecklingsmöjligheter.

Utmaningen

Virgin Trains utbildningsavdelning ansvarar för all introduktionsutbildning i bolaget för cateringpersonal, tågchefer och stationsgrupper. De stöder företaget med utbildningsbehov, utveckling och utbildning.

Gaynor Stewart, utbildningschef på Virgin Trains berättar, "Vi ville använda ett verktyg som skulle hjälpa teamet att förstå varandra bättre samt identifiera individuella möjligheter."

Lösningen

Virgin Trains började initialt använda ThomasPPA inom utbildningsteamet. "Vi profilerade varje team med hjälp av PPA och gav individuell återkoppling; förklarade deras profil och vad det betydde. Det är ett utvärderingsverktyg som är mycket lätt att förstå. Dominans, Inflytande, Stabilitet och Anpassning är alla egenskaper människor finner lätt att relatera till. Teamet tyckte också om verktyget eftersom det är mycket visuellt och använder ett språk som alla kan förstå."

ThomasPPA är det mest exakta psykometriska verktyg jag någonsin har använt. Rapporterna är ovärderliga; Jag ser till att teamet tittar på rapporterna kontinuerligt för att behålla fokus under hela året. 

Gaynor Stewart, Virgin Trains

"Från början gav vi personlig återkoppling för att säkerställa att de kände igen sig och förstod sin analys. Vid vårt nästa utvecklingsteamsmöte använde vi ett blädderblock som delades in i tre områden - styrkor, möjligheter och hot. Individerna delade sin profil med teamet på ett illustrerat och icke-hotande sätt. Vi ville att de skulle förstå sitt egna och sina kollegors beteende så att de kunde arbeta närmare varandra. Vi pratade också om våra profiler varje gång vi träffades, eftersom jag kände att det var en viktig referenspunkt för vilka vi var tillsammans. På vinterkonferensen fick varje medlem i utbildningsteamet göra en övergripande presentation på PowerPoint om deras individuella Thomasprofiler. "

Gaynor använde PPA:n också för att stötta sitt team:

Som chef kan jag förstå mitt team bättre. Jag vet hur de vill arbeta och jag försöker ändra min ledarstil därefter.

Gaynor Stewart, Virgin Trains

"Tidigare, när jag höll enskilda möten med medlemmar i mitt team, så arbetade jag efter en standardagenda. Jag försöker nu att skräddarsy sessionerna till stilen på den person jag träffar. Vissa människor behöver mer stöd och struktur än andra."

"När vi rekryterar nya medarbetare till vårt utbildningsteam så testas och återkopplas de också med ThomasPPA. Vi presenterar dem därefter för sin PPA på samma sätt som vi har gjort med resten av teamet."

Resultaten

"Vi har just låtit alla göra om sin ThomasPPA och det är fantastiskt hur några av profilerna har förändrats; en del av detta på grund av personer som velat förbättra och utveckla sina profiler vilket har haft en stor inverkan på teamets effektivitet.

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.