Thames Valley Police

Virgin TrainsEdinburgh Fringe Festival Society

Thames Valley Police (TVP) är den största polisstyrkan verksam utanför storstäderna i England och Wales. De använder ThomasPPA och TEIQue för att stödja verksamheten genom att förbättra prestation och skapa framgångsrika ledare.

Med ansvar för Berkshire, Buckinghamshire och Oxfordshire; Thames Valley Police tjänar en blandad befolkning på mer än två miljoner, plus de sex miljoner besökare som kommer till Thames Valley varje år och de patrullerar 196 miles motorväg – vilket är mer än någon annan brittisk polisstyrka.

Polismyndigheten i Thames Valley har som mål att se till att allmänheten får bästa valuta för pengarna. För att göra detta de syftar till att: minimera brott, fånga brottslingar och minska kostnaderna.

Utmaningen

Alison Sercombe, HR Business Partner – på Leadership och Career Development förklarar: ”Thames Valley polisområde är indelat i 15 lokala polisområden (LPAs) som täcker en rad olika områden från landsbygden till innerstaden. Varje LPA samarbetar med kommunen för att leverera polisiära tjänster, så ledarskap är en kritisk faktor. Vi har en skyldighet till våra samhällen att ha det ledarskap som behövs för att leverera en hög kvalitet på service, göra våra bostadsområden säkrare och minimera antalet brott - gott ledarskap är värd sin vikt i guld".

Lösningen

Thames Valley Police har infört Thomas beteende analys (PPA) och egenskapsbaserade emotionell intelligens test (TEIQue) i sitt Talent Management program.

Jag kan inte lägga min tid på något som inte förbättrar vårt polisarbete. ThomasPPA och TEIQue gör det möjligt för mig att stödja verksamheten genom att förbättra prestation och skapa stora ledare, så att vi kan förse vårt samhälle med de allra bästa poliserna.

Alison Sercombe, Thames Valley Police

"Talent Managementprogrammet utvecklar tjänstemän och personal med potential till framtida ledare. Genom att använda ThomasPPA och TEIQue, har vi möjlighet att se holistiskt på deltagarna och få en bild av vad de ger verksamheten på nuvarande nivå, vad de kan erbjuda på nästa nivå och var de sannolikt kommer att behöva vårt stöd. Genom att precisera sina styrkor och utvecklingsområden, gör vi det möjligt för deltagarna att fatta välgrundade beslut om sin karriärriktning."

"En av våra officerare var välkänd för sitt autokratiska och direkta beteende. En del av Talent Managementprogrammet handlade om att titta på emotionella intelligensaspekter såsom motivation, självsäkerhet och relationer och utforska vilken effekt de kan ha på sitt arbetsbeteende. Detta hjälpte honom att förstå hur han uppfattas och effekterna han hade på andra människor."

"Han valde att anpassa sin stil och som ett resultat, blev han mer framgångsrik. Genom att modifiera sitt tillvägagångssätt var han bättre på att göra sig förstådd och kommunicera mer effektivt."

"Vad vi siktar på är autentiskt ledarskap. För att åstadkomma detta, behöver du en nivå av självkännedom, som du bara kan få från att förstå hur du arbetar. TEIQue och PPA hjälper deltagarna att förstå sitt personliga arbetssätt, hur de agerar under press, deras förmåga att bygga och underhålla relationer och möjliggör kritiska samtal om motivation."

Resultatet

Genomfört Talent Managementprogram ger kandidater en fördel när de ansöker om befordran. Konkurrensen om rollerna är hård men deltagare från vårt talangprogram har under de senaste två åren haft 27% framgång för att säkra en befordran."

Den information som ges om varje deltagare var ovärderlig. Thomas verktyg gav en vetenskaplig grund för återkoppling och helt fokuserade på deltagarnas styrkor och de områden där de behöver stöd för att gå vidare. Huvudpunkter från återkopplingen vidarebefordrades till linjechefer att hjälpa dem att styra utvecklingen.

Alison Sercombe, Thames Valley Police

"Talent Managementprogrammet gör så att deltagarna känner att organisationen är intresserade av deras framtid, vilket är viktigt för att skapa engagemang och få dem att stanna. Deltagarna blir ambassadörer för förbättrad prestation. När de går tillbaka till sina team tar de med sig den positiva andan - de utstrålar entusiasm, organisatorisk- och personlig kompetens och vi ser hela teamets prestation förbättras”.

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.