Siemens

Se fler... (fallstudier)Virgin Trains

Siemens är ett ledande internationellt teknologiföretag. De använder Thomas verktyg ThomasPPA och Thomas360, för att kompetensutveckla sin ledningsgrupp och rekrytera nya talanger till deras kontor i Congleton.

Utmaningen

Siemens har länge haft nytta av Thomas verktyg vid rekryteringar av nya talanger på deras kontor i Congleton. Beteendeprofilering med hjälp av ThomasPPA har minskat osäkerheten kring val av kandidat och stödjer HR-teamet att erbjuda positioner till de allra bästa kandidaterna för varje team och till organisationen som helhet. Men under de senaste månaderna, har en översyn av HR-funktionen genomförts, vilket resulterade i en omorganisation och en ändring av HR-teamets uppdrag. Deras nya uppdrag kräver en betydligt mer strategisk förståelse, vilket innebar att det operativa arbetet de tidigare gjorde, nu har överförts till en ny centraliserad HR-funktion, där fokus låg på linjechefernas ansvar för sina personalfrågor.

Julie Pegg, HR Business Partner, förklarar: "Förändringen innebar att det fanns ganska betydande kompetensklyftor i HR-frågor bland de 70 cheferna. Även om cheferna fortfarande gynnades av en central HR-rådgivning, så insåg vi som HR-specialister att cheferna behövde stöd för att kunna hantera förändringarna mer effektivt."

Lösningen

Siemens i Congleton beslutade att påbörja ett ledarskapsprogram för att utveckla sina chefer med den kompetens som krävdes för att säkerställa att de kan få ut det bästa av sina medarbetare.

HR-teamet organiserade en ledarskapsworkshop för alla 70 chefer för att engagera dem i det nya sättet att arbeta. "På lanseringsdagen beskrevs affärsstrategin och som en del av det, ett ökat fokus på våra medarbetare och deras behov " berättade Julie. "Det var viktigt att vi officiellt lanserade våra nya HR förväntningar på cheferna. Det var en ny modell så det var viktigt att vi fick det rätt. "

Siemens beslutade att introducera Thomas verktyg på sin ledarskapsworkshop och Team Thomas var på plats för att presentera. "Detta bidrog till att förstärka fördelarna, öka chefernas kunskap om och förståelse för bedömningsverktyg och hur det skulle hjälpa var och en av dem i sina roller." "Det hjälpte också att säkra att de var med på båten när informationen landade i deras mailkorgar följande dag" fortsätter Julie.

Förutom specifik operativ utbildning, så fick alla på programmet testas med ThomasPPA. "Detta gav varje chef en bättre förståelse för sig själv inklusive deras styrkor och sina begränsningar" förklarar Julie Pegg. "Genom att ge dem så mycket information om sig själva som möjligt, så hjälpte det dem att öka sitt själv förtroende, vilket var viktigt eftersom vi behövde dem att göra en förändring i deras ledningsansvar."

Angelägna om att bygga vidare på detta, insåg ledningsgruppen det värde som Thomas360 skulle kunna tillföra varje chef och deras personliga utveckling och det blev snart nästa del av denna självutvecklande resa för cheferna. Det var också en möjlighet att förstärka informationen från ledningen, så 360-frågorna byggdes runt Siemens globala ledarskapskompetens, vilket maximerade flexibiliteten med Thomas360 bedömningen.

"Efter att ha introducerat ThomasPPA och Thomas360 på ledarskapsworkshopen och förberett cheferna för dessa frågeformulär, så resulterade det i ett utmärkt genomslag av bedömningarna" berättar Julie "framgången fortsatte när Thomaskonsulterna återvände för att ge individuell feedback till varje chef som hade genomfört Thomas360."

Varje individ fick också en skriftlig rapport men de personliga återkopplingarna var ovärderliga eftersom varje chef kunde ta till sig återkopplingen och därefter skapa en plan för att stödja sin utveckling.

Julie Pegg, Siemens

Efter ThomasPPA och Thomas360, kunde Siemens sedan gruppera cheferna avdelningsvis efter att snabbt fastställa hur varje grupp presterade mot de globala kompetenserna. Avdelningsrapporterna delas därefter för att hjälpa avdelningscheferna att identifiera individer som behövde ytterligare utveckling så att de kunde stödja dem på ett effektivt sätt i sitt nya HR-ansvar.

Thomas360-frågorna byggdes runt Siemens globala ledarskapskompetenser för att maximera flexibiliteten med Thomas360 bedömningen.

Julie Pegg, Siemens

Resultaten

"Bedömningsverktygen har särskilt bidragit till att minimera oron kring det nya ansvaret för många av cheferna och hjälpte dem att inse att vi gör det här tillsammans", förklarade Julie.

Efter att ha analyserat resultaten har ledningsgruppen kunnat fastställa att alla team var fast beslutna om att driva Siemens värden. Det var lugnande för ledningsgruppen särskilt när resultaten visade att den mest relevanta kompetensen "satsning på kvalitet", också var där som gruppen fick högst poäng.

Siemens var strävar efter priset från the European Foundation for Quality Management (EFQM) och tack vare information från Thomas verktyg kunde de bevisa att de var värda det.

Julie Pegg, Siemens

Resultaten identifierade också att kompetensen "självkännedom" tenderade att vara mindre tydlig i avdelningarna. Detta bidrog till att verksamheten kunde identifiera var deras fokus behövdes, vilket ledde till att HR-teamet initierade workshops i självkännedom. Även dessa levererades av Thomas International för alla de 70 cheferna. Det var en rolig och interaktiv dag", förklarade Julie." Hela rummet surrade, kursutvärderingarna var fantastiska och återkopplingen kunde inte ha varit bättre.

Det centrala målet för att kompetensutveckla cheferna att ta sitt nya HR-ansvar och hantera sina team med tillförsikt uppnåddes och frågorna som togs upp med HR-teamet minskade dramatiskt.

"Hela processen ändradet attityd, perception och beteenden i ledningsgruppen. De har nu förstått att människors färdigheter är lika viktigt som teknisk kompetens."

"Detta är något som utvecklats naturligt under hela ledarskapsprogrammet och har resulterat i att ledningen nu samtalar om kultur, beteenden och bästa passform - en stort steg från de tekniska och uppgiftsfokuserade samtal som hölls tidigare" berättar Julie.

Internt på Siemens, har förändringarna hyllats som bästa praxis och "Thomas har varit en viktig del av det" bekräftar Julie, "Vi ser nu framåt mot de kommande fem åren och med det arbete som redan genomförts med Thomas, har det gett oss en solid grund att bygga vidare på mot vår 2020 vision."

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.