Proco Global

Opus EnergyCollingwood Search & Selection

Ett globalt executive search företag som använder Thomas verktyg för att minska personalomsättningen; Proco Global har som vision att vara det främsta rekryteringsföretaget för distributionskedjor runt om i världen.

Proco Global har arbetat med Thomas International under de senaste tre åren för att rekrytera toppkvalitativa interna kandidater och i sin tur minska personalomsättningen. Proco Global är ett globalt företag med kontor i Hong Kong, New York, Vancouver, Sao Paulo, Singapore, Mexico City, Frankfurt, Brighton och London.

Utmaningen

Donna Carolan, chef för Talent Acquisition på Proco Global berättar: "Vår verksamhet genomgår en process av kraftig tillväxt och för att vi ska kunna fortsätta denna framgång, måste vi se till att vi attraherar de allra bästa talangerna."

"Vi letade efter ett sätt att inte bara rekrytera kandidater med rätt erfarenhet men också identifiera dem som är i linje med vår vision och våra värderingar. Det var viktigt för oss att hitta ett sätt att direkt anställa rätt personer så att vi kan koncentrera oss på tillväxt och minska den tid och pengar som spenderas på rekrytering. Att fatta korrekta anställningsbeslut är viktigt i rekryteringsbranschen där det normalt är ganska hög personalomsättning."

Lösningen

Proco Global använder TEIQue för att underlätta intervjuerna i steg 2.

TEIQue mäter emotionell intelligens och berättar hur väl kandidaterna förstår och hanterar sina egna såväl som andras känslor och hur de använder denna kunskap för att hantera relationer på arbetsplatsen.

Donna berättar: "Vi har använt Thomas verktyg de senaste tre åren nu, med ett särskilt fokus på TEIQue."

Vi har upptäckt att TEIQue verkligen hjälper oss att förstå en kandidats personlighet och ger blivande chefer en fördjupad inblick i hur en specifik kandidat skulle passa i teamet.

Donna Carolan, Proco Global

"Eftersom alla våra chefer själva har gått igenom TEIQue-processen, så förstår de vilken typ av person som skulle passa in i deras team. Vid Proco Global, brinner vi för att odla en unik kultur, och resultaten av TEIQue tillåter oss att ifrågasätta kandidater under intervjun kring deras kompatibilitet med vår kultur, team och värden, samt identifiera eventuella styrkor och utvecklingsområden. Dessa punkter kan sedan diskuteras med kandidater under intervjun, vilket hjälper oss att fatta mer välgrundade beslut om kandidaten och anställa någon som passar in i vår företagskultur."

Resultat

Sedan Proco Global började använda TEIQue i maj 2013 har personalomsättningen minskat med 11%.

Donna förklarar att TEIQue har gjort det möjligt att skräddarsy intervjuer till enskilda kandidater och gräva djupare i deras motivation, något som har gjort det möjligt att snabbare fatta korrekta anställningsbeslutet och därmed minskat rekryteringskostnaderna.

Vi har etablerat företagets värderingar som en del av ett företagsomfattande projekt för att identifiera vad som gör Proco Global kultur unik. Vi använder TEIQues faktorer som ett verktyg för att utforska och analysera hur dessa värden visas i våra potentiella kandidater, för att säkerställa att vi hittar den perfekta matchningen. TEIQue har hjälpt oss att identifiera och forma hur ”bra” ser ut för hos Proco Global".

"Vi ser fram emot att arbeta med Thomas International under det kommande året för att locka till oss de bästa tänkbara kandidaterna för vår verksamhet. En av anledningarna till att vi samarbetar med Thomas International är att vi har goda relationer med våra kontaktpersoner och att deras kundservice är fantastisk."

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.