Everything Office

Thames Valley PoliceCollingwood Search & Selection

Everything Office förser företag med kontorsmaterial i hela Storbritannien och i Europa, med leverensservice nästa dag för flesta produkterna. De använder Thomas verktyg för att minska personalomsättningen och stödja företagets tillväxt.

Företaget grundades 1993 och är baserat i kuststaden Lowestoft och har expanderat från ett litet telefonförsäljarföretag som stöttade lokala företag, till ett IPP ackrediterat företag, som sysselsätter över 20 personer och betjänar organisationer i hela landet.

Utmaningen

VD Bob Taylor förklarar: "Everything Office är huvudsakligen en telefonförsäljarverksamhet och vi kämpade med en hög omsättning bland våra telefonförsäljare. Vårt lantligt läge kan göra det svårt att hitta kvalitativa kandidater, så om vi intervjuat någon vi gillade med säljerfarenhet så gav vi dem helt enkelt ett jobb! Vi hade fattat vissa dåliga rekryteringsbeslut och visste att vi behövde förbättra vår process, men visste inte hur."

Lösningen

Everything Office använde ThomasBPA för att skapa profiler som beskriver de viktigaste beteendemässiga egenskaperna för deras säljare, vilket gav dem ett tydligt riktmärke att jämföra kandidater mot. De använde sedan ThomasPPA, för att matcha potentiella nya kandidater mot rollen. All befintlig personal genomförde en beteendeprofil.

Vi bad alla som kom genom vår CV screeningprocess för att göra ThomasPPA. Det hjälpte oss att vara selektiva om vem vi intervjuade och gav oss en uppfattning om vad som väntade när de kom in genom dörren.

Bob Taylor, Everything Office

"Genom att profilera befintlig personal med ThomasPPA så hjälpte det oss att förstå dem bättre, identifiera svagheter och precisera utbildningsbehov. De som hade arbeten som de inte var en perfekt passform för, fick hjälp att ändra sitt beteende. Vi använde PPA-rapporten "att leda och coacha” för att förbättra det sätt vi kommunicerade med och hanterade våra medarbetare på".

"På senare tid har vi genomfört bedömningar, som en del av ett utvecklingsprogram för chefer, teamledare och försäljningschefer, för att utvärdera nivåer av emotionell intelligens med TEIQue och kapacitet genom att använda Thomas GIA."

"Verktygen hjälper oss att analysera var medarbetarna befinner sig, hur de har förändrats och vilken utbildning eller stöd de behöver. Under hela processen har vår Thomaskonsult varit mycket hjälpsam och erbjudit oss skräddarsytt stöd för att hantera anställda med betydande frustration."

Resultaten

"Efter att ha introducerat ThomasBPA och ThomasPPA i vår rekryteringsprocess, fick vi genast en bättre nivå på kandidaterna på intervju och vår personalomsättning har minskat med 50%."

"Som ett resultat av förbättrad process för att rekrytera, behålla och leda har vi fått god tillväxt och stabilitet. Vi betraktas som ett bra företag att arbeta med och för och är välkända inom branschen. "

"Genom att använda Thomas verktyg visar vi vårt engagemang för att investera i personal och detta har hjälpt oss att uppnå IIP ackreditering. De verksamhetsförbättringar som vi har sett sedan vi införde Thomas bedömningar har bidragit till att främja företagsprofilen och 2010 var vi glada över att bli nominerade till och vinna BOSS Federation Dealer Excellence Award."

Internt har vi sett en minskning av medarbetarnas frustration och människor som hade problem fungerar nu bra. Verktygen har förbättrat tvåvägskommunikationen och hjälpt oss att befästa en bättre arbetsmiljö.

Bob Taylor, Everything Office

"En befattningsprofil har fastställts för alla i organisationen; alla medarbetare har genomfört TEIQue och kommer inom kort att slutföra ThomasGIA. Vi kommer sedan att använda denna information som en del av vår granskning och utvecklingsprocess för att höja prestationen i hela företaget. Vi kommer också att använda ThomasTeam för att öka effektiviteten i vårt säljteam."