Buckinghamshire Business First

Collingwood Search & SelectionEverything Office

Buckinghamshire Business First (BBF) är ett tillväxtnav för Buckinghamshire, vars uppgift är att stödja företag att växa och frodas i länet. BFF är icke-vinstdrivande och använder Thomas verktyg för att mäta medarbetarnas engagemang.

Buckinghamshire Business First (BBF) fokuserar på att föra en övertygande, konsekvent, evidensbaserad affärsröst för alla frågor som rör skapandet av nya arbetstillfällen och sysselsättningsstabilitet.

Som en organisation som erkänner vikten av människor för företagets framgång, driver organisationen ett pågående arbete med att ta hand om sina medarbetare. Sarah Randall, operativ chef, förklarar" som en del av detta åtagande skulle vi genomgå en Investors in People (IIP) bedömning för att få den prestigefyllda IIP-ackrediteringen för bästa praxis inom personalhantering. För att hjälpa ledningsgruppen att förbereda sig och mäta personalens engagemang innan bedömningen, ansåg vi att det var lämpligt att genomföra en engagemangsundersökning. Vi hade kört vår egen hemmasnickrade undersökning efter en sammanslagning tre år tidigare men vi kände att en professionell lösning skulle ge mer värde till ledningsgruppen."

Undersökningen och resultaten

Även om BBF är en organisation som uppmuntrar öppenhet och debatt, så gav undersökningen ett ytterligare forum för personalen att förmedla sina tankar med den extra fördelen av anonymitet.

Sarah Randall, Buckinghamshire Business First

Undersökningen fångade alla delar av medarbetarnas syn på deras roll, belöning och erkännande, tillsammans med kvalitativ feedback genom öppna fritextfrågor. Samtliga medarbetare erbjöds att delta i undersökningen och när 95% genomförde den, så representerade resultaten organisationen som helhet.

Ledningsgruppen hade inga förutbestämda förväntningar på resultat och blev positivt lugnade av resultaten. Sarah förklarar "det kan vara lätt för oss att vara självkritiska i våra åsikter; ibland glömmer vi att reflektera över vad vi gör bra. Resultaten av undersökningen hjälpte därför att ge oss ett uppsving och påminde oss om våra styrkor som organisation. Det var också bra att ha ett riktmärke för att jämföra oss mot andra organisationer i Storbritannien."

Efter slutförandet av undersökningen, var det smidigt att ta emot resultaten i ett format som vi som organisation kunde ta till oss.

Sarah Randall, Buckinghamshire Business First

"Återkopplingssessionen gjorde det möjligt för oss att förstå de olika resultaten och med hjälp av insikter från vår Thomaskonsult så fick vi ytterligare djup till diskussionen tack vare dennes erfarenheter från andra organisationer. Själva rapporten var utmärkt, med en enkel layout och användbar grafik, med det ytterligare mervärdet från informationen från de öppna textfrågor. Utifrån resultaten kunde vi sen dela informationen med all personal på vårt kvartalsmöte."

Resultaten

Undersökningen bidrog till att skapa en dialog med personalen för att stödja deras engagemang. Ett av de områden som identifierats som fokus för ledningsgruppen i resultaten, var medarbetarnas hälsa och välbefinnande. "Detta förstärkte vårt tänkande och resulterade i att vi införde ytterligare ersättningar till de anställda", förklarar Sarah. "Det var också en möjlighet att uppdatera våra värderingar innan IIP bedömningen och ett sätt att identifiera våra utvecklingsområden. Denna bekräftelse tillät oss att hantera och medvetet arbeta med dem snarare än att känna sig generade eller begränsas av dem. Allt som allt, med väl presenterad data och den detaljnivå som tillhandahålls, så bidrog det till att identifiera våra styrkor och svagheter och gav oss det förtroendet vi behövde inför IIP bedömningen."

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.