Fallstudier

Läs vad några av våra kunder har att berätta om vårt samarbete.

Siemens

Siemens är ett ledande internationellt teknologiföretag. De använder Thomas verktyg ThomasPPA och Thomas360, för att kompetensutveckla sin ledningsgrupp och rekrytera nya talanger till deras kontor i Congleton.

Virgin Trains

Virgin Trains Customer Service stöttar Virgin Trains i företagets utbildningsbehov, utveckling och leverans av utbildning. Avdelningen använder Thomas verktyg för att förbättra teamarbete, ledningskompetens och för att identifiera utvecklingsmöjligheter.

Thames Valley Police

Thames Valley Police (TVP) är den största polisstyrkan verksam utanför storstäderna i England och Wales. De använder ThomasPPA och TEIQue för att stödja verksamheten genom att förbättra prestation och skapa stora ledare

Edinburgh Fringe Festival Society

Edinburgh Fringe Festival Society är en välgörenhetsorganisation som ger stöd och råd till de konstnärer, producenter, arenor och besökare som varje år skapar den största konstfestival i världen. De använder Thomas verktyg för att hjälpa både sin ledningsgrupp och sitt verksamhetsteam att nå sin fulla potential.

Opus Energy

Inom ett år med analysverktyg från Thomas, minskade personalomsättningen med 12 % och det fortsätter att minska. Faktum är att sedan vi införde den nya rekryteringsprocessen så har personalomsättningen nästan halverats.

Proco Global

Ett globalt executive search företag som använder Thomas verktyg för att minska personalomsättningen; Proco Global har som vision att vara det främsta rekryteringsföretaget för distributionskedjor runt om i världen.

Collingwood Search & Selection

Collingwood Search & Selection LtD erbjuder headhunting och urvalstjänster för att rekrytera specialiserade och ledande roller över hela Storbritannien och Europa. De använder Thomas verktyg för att rekrytera kandidater internationellt.

Buckinghamshire Business First

Buckinghamshire Business First (BBF) är ett tillväxtnav för Buckinghamshire, vars uppgift är att stödja företag att växa och frodas i länet. BFF är icke-vinstdrivande och använder Thomas verktyg för att mäta medarbetarnas engagemang.

Everything Office

Everything Office förser företag med kontorsmaterial i hela Storbritannien och i Europa, med leverensservice nästa dag för flesta produkterna. De använder Thomas verktyg för att minska personalomsättningen och stödja företagets tillväxt.

Jumar Solutions

Jumar Solutions Ltd är en helt integrerad lösnings- och IT-utvecklingsorganisation. De använder ett antal Thomas verktyg för att säkerställa kvaliteten på sina medarbetare och bygga högpresterande team för att höja organisationens kapacitet.