Talent managementsystem

UtbildningsplattformarRekryteringssystem

Att integrera Thomas verktyg i era talent managementsystem kan hjälpa er att fatta bättre beslut gällande era medarbetares utveckling, resultat och succession, samtidigt som det hjälper era att vårda och utveckla framtida högpresterande medarbetare.

Talent Managementsystem omfattar två huvudsakliga HR-funktioner när det gäller att hitta och rekrytera bland befintliga medarbetare. Genom att integrera Thomas bedömningsverktyg i ett Talent managementsystem, gör det möjligt att få en djupare insikt om medarbetarnas beteende och potential, som kommer att möjliggöra en mer välgrundad syn på medarbetarnas prestationer, lärande och utveckling. Att ha tillgång till Thomas bedömningsverktyg genom hela medarbetarens livscykel kan förutsäga medarbetarnas potential. Vår nuvarande teknik möjliggör en smidig integrering av bedömningsverktyg i era talent managementplattformar.

Vilka är fördelarna med att integrera bedömningsverktyg i ert talent management system?

  • Korta ner anställningsprocessen - rekrytera enklare de bästa talangernar och minska risken för att förlora dem under en lång ansökningsprocess 
  • Mindre HR-resurser krävs - minskar det manuella arbetet för HR
  • Centraliserad information - anpassa era tekniska system och plattformar så all information samlas på ett ställe
  • Medarbetarrelaterade beslut blir mer tillförlitliga - ytterligare objektiv information tillhandahålls 

Varför välja Thomas?

  • Smidig integrering med en högteknologisk teknisk plattform - kandidaten kommer inte behöva lämna en plattform för att få tillgång till bedömningsverktyg.
  • ThomasPPA och ThomasBPA profilering tillgänglig, vilket möjliggör för er att generera en matchningsgrad för varje kandidat och filtrera efter den. 
  • Möjlig integration av ThomasGIA och TEIQue som en del av lösningen.
  • 56 språkalternativ tillgängliga - Rapporter innehållande totalt 10 miljoner ord finns tillgängligt genom integrering..
  • 35 års erfarenhet i branschen med redan genomförda integrationer vilka ger högkvalitativa lösningar för våra kunder.
  • Globalt nätverk av Thomas distributörer.