Olika typer av samarbetspartners

För att få en riktigt smidig erfarenhet av bedömningsverktyg, kan vi på Thomas integrera våra verktyg och lösningar med era existerande plattformar för rekrytering, talent management och HR.

Utbildningsplattformar

Utbildningsplattformar används av organisationer som vill erbjuda sina medarbetare onlineutbildning. Thomas verktyg kan användas som en del av dessa för att ge information om individernas inlärningshastighet för att optimera deras förmåga att ta till sig ny kunskap.

Talent managementsystem

Att integrera Thomas verktyg i era talent managementsystem kan hjälpa er att fatta bättre beslut gällande era medarbetares utveckling, resultat och succession, samtidigt som det hjälper era att vårda och utveckla framtida högpresterande medarbetare.

Rekryteringssystem

Rekryteringssystem hjälper er att rekrytera rätt personer genom att hantera platsannonser, cv och ansökningshandlingar. Genom att integrera Thomas verktyg i rekryteringssystem får ni tillgång till effektiva verktyg för screening.

HR-ledningssystem

Thomas bedömningar kan integreras i er HR-plattform, vilket ger er värdefulla insikter om era medarbetare, så att ni kan identifiera styrkor, förstå inlärningsstilar och identifiera medarbetare med utvecklingspotential.