Rekrytering

BenchmarkingLedarskap

Oavsett om ni är ute efter att rekrytera personer som "passar" er organsation eller personer som snabbt visar resultat, kan våra verktyg hjälpa er att identifiera rätt kandidater och matcha dem med rätt roller.

Vi har alla anställt medarbetare som inte lever upp till förväntningarna. De hade rätt erfarenhet, rätta kvalifikationer, goda referenser och gjorde ett gott intryck på intervjun men ändå lyckas de inte leverera. Ofta beror det på att kandidaten inte passar för rollen eller organisationskulturen.

Rekrytering bygger på en klar uppfattning om befattningens krav och vilken typ av individ företaget söker. Vi måste också säkerställa att kandidaterna behandlas rättvist och upplever rekryteringsprocessen angenäm. Med stora volymer rekryteringar, kan det vara lättare att se till att varje kandidat genomgår samma rekryteringsprocess men att screena eller intervjua ett så stort antal kandidater kan förlänga processen och öka kostnader.

2007, sa 92% av rekryterarna (CIPD) att psykometriska tester var "användbara" eller "mycket användbara" i rekryteringssammanhang. Detta beror på att akademiska meriter inte är ett tillförlitligt mått på arbetsbeteende, mjuka färdigheter, prestation eller hur man passar företagskulturen.

CIPD

Faktorer som utbildning, kompetens och erfarenhet kan bedömas vid intervjun men andra viktiga faktorer såsom personlighet, beteende och emotionell intelligens kan vara betydligt svårare att bedöma. Så vad händer om ni kombinerar de traditionella metoderna vid rekrytering med till exempel, psykometriska tester? Att enbart förlita sig på intervju ses ofta som en dålig indikation på en lyckad rekrytering. 

Hur kan psykometriska tester hjälpa era rekryteringsbeslut?

Personbedömningar från Thomas kan hjälpa er att exakt förutsäga huruvida en kandidat "matchar" er verksamhet. Med våra verktyg kan ni screena kandidater på en rad uppgifter för att få full förståelse för hur de sannolikt kommer att agera på arbetsplatsen. Detta fungerar som ett användbart komplement till vanliga CV och personliga brev och ger information om:

  • Beteendemässiga egenskaper
  • Personlighet
  • Kognitiv förmåga
  • Vad motiverar individen?
  • Vilken typ av chef kommer att få individen att prestera efter bästa förmåga? 

Detta kan hjälpa er att få mer säkerhet i era rekryteringsbeslut, genom att basera dem på befattning-, beteende eller teamanalyser. Vi kan hjälpa era att identifiera en befattnings beteendemässiga krav och matcha dessa med rätt kandidater. Våra verktyg kan också mäta en persons förmåga att lära sig snabbt och komma igång vilket ger ytterligare en dimension till era beslut.

Thomas rekryteringsportal har utformats för att säkerställa att sökanden som inte uppfyller utbildningskraven, vilka fastställs av de sk. "avgörande frågorna" men som ända har "stor potential" av andra skäl, inte får förbises. Vi förstår vikten av att inte värdera kandidater enbart utifrån akademisk examen. Med vår modell kan ni ändå välja ut kandidater i "gränslandet" och mäta deras kognitiva potential, som kan vara ett bättre riktmärke på deras framtida arbetsprestation.

Thomas rekommenderar att ni kompletterar er rekryteringsprocess med psykometriska bedömningsverktyg så att ni direkt kan jämföra kandidater baserat på deras preferenser och kapacitet. Vi kan arbeta med er för att identifiera hur "bra" ser ut i ert företag så att ni kan sålla kandidater utifrån det. Vi kan hjälpa er att fastställa en befattnings beteendemässiga krav och rekrytera utifrån dem. 

Återkopplingsprocessen förenklas med stöd av rapporten Återkoppling till kandidaten och ni kan fastställa att kandidaten förstår att vi på Thomas International arbetar efter bästa praxis. 

När man överväger huruvida man ska använda psykometriska tester i sin rekryteringsstrategi eller inte, är en vanlig uppfattning att det kommer att bli dyrt eller kan vara tidskrävande men om de konstruerade på ett bra sätt och används rätt, så är det bara missuppfattningar. Med hjälp av våra verktyg sparas tid i urvalsprocessen vilket innebär att endast de bästa kandidaterna för rollen når intervjun. Dessutom kommer en bra rekryteringsstrategi också bidra till att minska personalomsättningen - om den som rekryteras inte bara kan prestera bra i rollen men är också passar in i företagskulturen, är de mindre benägna att byta jobb inom en snar framtid.

"Kostnaden för att anställa någon dålig, är högre än att gå miste om någon bra." 

Joe Kraus