Ledarskap

RekryteringMedarbetarengagemang

Medarbetare lämnar chefer inte företag. Ett starkt ledarskap hjälper organisationer att nå sina mål. Men hur ser ni till att ni har rätt ledarteam för att möjliggöra att era medarbetare når sina mål?

Chefer är ansvariga för att styra och forma den riktning som organisationen valt att ta och samtidigt styra sina medarbetares prestation. Vi kan stödja era chefer att förstå sig själva bättre och tillämpa denna kunskap för att hjälpa organisationen att nå framgång. Att göra personprofiler på en ledningsgrupp kan hjälpa dem att förstå hur man får ut det bästa av sig själv och varandra, liksom att identifiera eventuella brister och gap och bestämma kompatibilitetskrav vid rekrytering av nya medarbetare.

Ledarskap vs chefsskap

Du behöver inte ha titeln ledare för att upplevas som en stor ledare men du behöver normalt titeln chef för att ses som en. Den kritiska skillnaden här ligger i din människokännedom - ledarskap handlar om att engagera folk på vägen mot att förverkliga en vision, oavsett om visionen är din eller företagets. Så hur utvecklar man ledaregenskaper hos sina medarbetare?

Sofistikerade ledare

Skillnaden mellan en acceptabel ledare och en exceptionell ledare, har ofta att göra med nivåer av emotionell intelligens. Emotionellt intelligenta ledare är självmedvetna, utmärkta kommunikatörer och kan anpassa sitt beteende för att passa olika situationer. De kan på ett effektivt sätt ta itu med stress, låg moral, konflikt och förändring. Att utforska individers emotionella intelligens skapar förståelse som ökar era ledares självkännedom och kan användas för både rekrytering och utveckling av befintliga ledare.

Ett väloljat maskineri

För att framgångsrikt driva verksamheten framåt, måste ledningsgruppen kunna arbeta effektivt tillsammans. Det första steget mot framgångrikt teamarbete består av två delar: att förstå sig själv och förstå varandra. Genom att ge era ledare insikt i hur de och deras gruppmedlemmar agerar; kommunicerar; deras styrkor och begränsningar och deras drivkrafter, ger dem verktyg för att framgångsrikt kunna arbeta tillsammans.

Genom att bedöma beteenden och nivåer av emotionell intelligens i ledningsgruppen, gör det också möjligt att identifiera vad som saknas och hur dessa gap kan åtgärdas genom välgrundade rekryteringsbeslut. 

Hör av er till oss så berättar vi mer!