Medarbetarengagemang

LedarskapKommunikation

Medarbetarengagemang är ett ständigt aktuellt ämne. När medarbetarna mår bra, så gör även de organisationer de arbetar för det. Omvänt kan omotiverade medarbetare hindra organisationer från att växa. När medarbetare saknar motivation är det inte troligt att de gör sitt bästa, de är mindre produktiva och är mer benägna att säga upp sig - vilket ökar personalomsättningen och de kostnader det innebär.

Endast 1/3 av brittiska anställda säger att de är aktivt engagerade i arbetet dvs. det är 20 miljoner som inte levererar efter sin fulla kapacitet. I England är produktiviteten är 20% lägre än resten av G7.

Engage for Success

Att investera tid i att motivera sina medarbetare är viktigt i alla organisationer och forskning i ämnet ger tydliga strategier för att hjälpa er att få ut det bästa av era medarbetare.

Vad motiverar medarbetare?

Det till synes föga svaret på denna fråga är "det beror på".Psykologen Frederick Herzberg (1923-2000), etablerade tvåfaktorteorin och motivation-hygienteorin. Han menar att medarbetarnas arbetsinsats bestäms av två typer av faktorer:

  • Motivatorer av typen engagerande arbetsuppgifter, uppskattning från ledningen, eget ansvar, möjligheter till personlig och professionell utveckling osv som ger en inre tillfredsställelse och därmed ökar den inre motivationen för att göra en fullgod insats.
  • Hygienfaktorer som anställningstrygghet, bra arbetstider, lön och förmåner och annat som inte direkt ger positiv tillfredsställelse men som vid brister ger upphov till missnöje. Sådana faktorer räknas till yttre motivation.

Många tror att bara man betalar medarbetarna tillräckligt hög lön så löser allt sig. Men forskning visar att pengar är en dålig drivkraft för uppgifter som kräver kognitiv skicklighet. Genom att betala medarbetarna rättvist så har man möjligheten att motivera dem. Överbetalar man så finns det liten möjlighet att påverka motivation och produktivitet.

När de grundläggande faktorerna finns kan man börja titta på sätt att motivera sina medarbetare genom motivationsfaktorer såsom prestation, erkännande, ansvar, avancemang och personlig utveckling. Denna idé kan sammanfattas med tre grundläggande faktorer för motivation: självständighet, sakkunskap och syfte.

Hur man motiverar sina medarbetare - er strategi för medarbetarengagemang


Självständighet

Människor fungerar bäst när de har kontroll över sitt eget arbete. I det ingår att ha frihet att hantera sin egen tid och bestämma var, när och hur man får jobbet gjort. Oavsett medarbetarens roll eller nivå, så finns det oftast möjligheter att öka nivåer av självständighet. I vissa roller kan det vara praktiskt att helt enkelt lämna över kontrollen över hur arbetet blir gjort och fokusera på att mäta resultat. Om det inte är möjligt, så kan enkla förändringar som tillåter medarbetaren att organisera sig som de finner lämpligt, eller att ha en viss flexibilitet i sin arbetstid, vara ett steg i rätt riktning.

Sakkunskap

Sakkunskap handlar om önskan att bli bättre på det arbete vi gör för personlig utveckling. Människor behöver möjligheter att finslipa befintliga kunskaper och lära sig nya färdigheter genom sitt arbete. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära investering i utbildningar för alla medarbetare. Det handlar om att diskutera karriärmål och intressen med varje medarbetare och förena detta med verksamhetens behov. Mentorskap från en mer erfaren kollega, eller tid i en annan avdelning för att lära sig en ny färdighet, kan vara tillräckligt för individer för att utvecklas. 

Syfte

Att förstå varför vi gör något hjälper oss att nå vårt mål. Syfte är känslan av att vi bidrar till något som är meningsfullt för mer än oss själva. För en organisation innebär det att dela visionen (inte bara säljmål) och formulera och sprida effekten man vill att företaget ska ha på sin omgivning.

Motivation är avgörande för att driva medarbetarnas engagemang, hängivenhet, tillfredsställelse och prestation. Utan motivation, finns en risk för lågt engagemang och hög frånvaro, liksom problem med uppsägningar. Det är viktigt att identifiera de medarbetare som är oengagerade och omotiverade så att eventuella orsaker kan åtgärdas. Varje medarbetare ska behandlas som unik och det är viktigt för chefer att förstå vad som motiverar varje individ. 

Hur man motiverar sina medarbetare handlar i huvudsak om att behandla människor mer som individer. Det är viktigt att erkänna varje människas inre önskan att bidra och utveckla och bygga affärsstrukturer som gör detta möjligt. Thomas kan ge er de verktyg ni behöver för att förstå hur man kan motivera medarbetarna och guida er i ert arbete med er strategi för medarbetarengagemang. 

Hör av er till oss så berättar vi mer!