Konflikthantering

KommunikationSe fler... (losingar)

Det är inte svårt att se tecken på konflikt i en organisation. Interna konflikter kostar företag massor i både tid och pengar, samtidigt som det är den största kostnaden som enkelt kan reduceras. Ändå har allt för få människor kunskapen att veta hur de ska ta itu med det.

En snabb Googlesökning ger mängder av träffar om man söker på kostnader för konflikthantering: konflikter är big business. Ändå vet för få människor hur man löser konflikter på arbetsplatsen.

I en artikel från Forbes anges att "60-80% av alla svårigheter i organisationer kommer från ansträngda relationer mellan medarbetarna". Om man tittar på the Workplace Conflict Survey Report 2010 (UK), så ser man att 40% av alla fall i arbetsdomstolen är relationsorienterade.

Här är en annan chockerande statistik från samma undersökning:

55% av cheferna ser inte konflikter som deras ansvar. Så vems ansvar är det? Det hamnar vanligtvis hos HR-avdelningarna.

Forbes

Naturligtvis ligger ansvaret för framgångsrik konfliktlösning hos varje enskild individ men det är inte något som de flesta av oss ser fram emot.

Men konflikter är något som vi helt enkelt inte kan undvika. I huvudsak handlar det om olika idéer; en persons idé strider mot en annan persons idé. När man sedan diskuterar, har man en tendens att hålla fast vid sin idé och inte ändra uppfattning.

Det första steget för att lösa en konflikt är att erkänna att det över huvudtaget finns en konflikt. Konflikthanteringstekniker måste tränas - om man lärde sig det som ung, skulle det göra allt mycket enklare som när man blir vuxen. 

När man kommit en bit in i arbetslivet kan vi ha flertalet tekniska kunskaper men vi har inte lärt oss hur man löser konflikter på ett effektivt sätt. Vi löser fortfarande konflikter på samma sätt som vi gjorde på lekplatsen - sticker fingrarna i öronen, lyssnar inte, står på sig för sin sak och tar rollen som angripare eller offer.

Konflikthanteringstekniker

Som vuxna måste vi reagera och agera på ett lämpligt sätt, särskilt på arbetsplatsen. Det innebär att vi behöver ha ett rättframt förhållningssätt. Ett aggressivt förhållningssätt är: "jag är viktigare än du"; Ett passivt förhållningssätt är "du är viktigare än mig" och genom att vara rättfram säger man "vi är båda lika viktiga".

Att vara rättfram handlar om att framföra fakta samtidigt som man låter den andra personen föra sin talan. 

Att veta i förväg att man kan bli känslomässigt involverad kan hjälpa för att förbereda sina svar, gå igenom möjliga scenarier och rensa tankarna.

Hur?

Så en konflikt måste lösas med en kollega. Hur gör man?

Först förbereder du dig. Skriv ner: vad du såg och hörde som att du tittar på en film. Beskriv agerande, ord, fakta. Lägg inte till några värderingar. Läs igenom vad du har skrivit och fråga dig själv om du har gjort några antaganden som: "Hon sade bara det för att förvilla mig". Är det sant? Hur vet du? Kanske har hon försökt att tidigare ha en konversation med dig och dina svar har föranlett hennes - vilka antaganden gör hon om dig?

Se varje händelse som en engångsföreteelse. Människor har för vana att överdriva händelser för att få sig själva att framstå i bättre dager men att säga "alltid" och "aldrig" är sällan sant och man kan argumentera om det istället för att fokusera på den specifika händelsen konflikten avser. 

Agera:

Flexibelt - ha ett öppet sinne
Som en god lyssnare - lyssna med avsikt att förstå
Icke-dömande - du får reda på mer om den andra personen och du kan inte dömer dem för vad de tycker eftersom du inte vill att de ska döma dig. Kontrollera hur du känner och säg inte saker som "du behöver" eller "det är löjligt"
Lösningsfokuserat - koncentrera dig på att lösa det aktuella problemet
Ifrågasättande - ta reda på fakta och ställ bra frågor som är öppna och tankeväckande. Börja med "vem", "vad", "var", "när" och "hur"?

Undvik:

Att fråga "varför" - det låter anklagande
Pausa för svar och:
Tänk efter - hur är ditt pokeransikte? Låter du dina negativa reaktioner speglas? 
Parafrasera för att skapa klarhet och så att den andra personen känner sig förstådd.

Kom överens om en lösning tillsammans och om det misslyckas första gången så ge inte upp - den andra personen kanske ändå inte är redo att prata ansikte mot ansikte. Om du tar kommandot, kan du hjälpa dem att följa.

Om du är osäker i förväg - träna med någon du känner väl!

Hör av er till oss så berättar vi mer!

Ladda ner whitepaper (tillgänglig på engelska)

Ta enkelt tag i svåra samtal med hjälpa av vår kostnadfria whitepaper

Ladda ner whitepaper (tillgänglig på engelska)

Ta enkelt tag i svåra samtal med hjälpa av vår kostnadfria whitepaper

Ladda ner whitepaper