Kommunikation

MedarbetarengagemangKonflikthantering

Kommunikation är något som vi alla tar för givet. Tusentals timmar och pengar slösas bort varje år på grund av missförstånd. Vi måste till fullo förstå kommunikationen för att säkerställa att den fungerar effektivt.

Hur främjar ni effektiv kommunikation på arbetsplatsen? Om ett team inte verkar fungera effektivt tillsammans, är det mycket troligt att kommunikationen är en bidragande faktor. Kommunikation är något vi gör helt naturligt, nästan som att andas. Dagarna går ut på att prata med våra kollegor, familj och vänner men utan att ägna mycket tanke på hur vi gör det.

Vad är effektiv kommunikation?

Effektiv kommunikation på arbetsplatsen handlar om så mycket mer än bara  utbyte av information. Det är ett tvåvägsinformationsutbyte för ömsesidig nytta men det bygger på att varje enskild individ tolkar meddelandet som det är avsett. Effektiv kommunikation är mycket värdefullt på arbetsplatsen och det finns många potentiella problem som kan uppstå om dessa kunskaper saknas. Att förbättra kommunikationsförmågan kan leda till förbättringar i medarbetarnas motivation, produktivitet och lönsamhet.

Kommunikation är viktigt för att bygga, underhålla och förbättra relationer mellan individer och grupper i en organisation. Det är också viktigt för chefer att kunna kommunicera tydligt, koncist och med öppenhet när strategiska budskap presenteras.

Varje individs perspektiv ser olika ut och samma information som ges till två olika personer kan ge två helt olika reaktioner.

Genom att se till att informationen hanteras, formuleras, presenteras och kommuniceras på ett sätt som gör att den tolkas lika av olika typer av människor med individuella sätt att ta emot information, gör det möjligt för varje medarbetare att bearbeta informationen på det sätt som fungerar bäst för dem.

Hinder för effektiv kommunikation

Det finns många hinder för effektiv kommunikation men vi kan inte överkomma dem utan att först förstå vilka de är.

En av de vanligaste faktorerna är att man inte lyssnar ordentligt och gör antaganden. Båda dessa handlar ofta om att man slarvar för att spara tid, vilket innebär att tidsplanering också kan räknas som en bidragande faktor. Andra orsaker kan vara:

  • ineffektiva frågor
  • motstridiga budskap
  • emotionella distraktioner
  • uppfattning
  • kultur
  • språk
  • stress

Kommunikation på arbetsplatsen innefattar flera saker och handlar om mer än bara verbala interaktioner. Exempelvis e-post som är en typ av kommunikation som saknar de icke-verbala signaler som ofta påverkar att informationen tolkas som det var tänkt.

På Thomas, kan vi hjälpa era medarbetare att förstå sin egna och andras kommunikationsstil. Detta kan hjälpa medarbetarna att lära sig att få ut det bästa av varandra och i slutänden förbättra teamets resultat. När kommunikationskanalerna inte fungerar så sjunker prestationen vilket kan påverka möjligheten att leverera resultat och nå organisationens mål.

Vi kan hjälpa er att ta reda på orsaker till bristande kommunikation; identifiera svårigheter mellan olika personprofiler; varför team kämpar med att bygga starka relationer och hur detta påverkar deras upplevda effektivitet.

Med ThomasEngage som mäter medarbetarengagemang, tittar man bland annat på Gehör vilket visar hur kommunikationen från ledningen påverkar på engagemangsnivåerna. Vi arbetar också individuellt med grupper och organisationer för att förbättra självkännedom och öka kommunikationen mellan medarbetare och team. 

Hör av er till oss så berättar vi mer!