Teamarbete

Talent managementRetention (behålla)

På hur många sätt kan man säga "det här teamet fungerar inte bra tillsammans?" Dysfunktionellt? Kan inte kommunicera? Hämmat? Oavsett, ett team som visar ohälsosamma beteenden måste "nollställas" och lära sig grundläggande teamarbete.

Ofta handlar dysfunktionella team om medlemmarnas uppfattning om roll, ansvar, förmåga och konflikter mellan individer. Otydlighet är ofta orsaken. Detta föder misstro och brist på förtroende är oftast orsaken till att ett team inte uppnår sina mål. 

Den bästa tiden att få ett team på rätt spår är när de är nybildade. Emellertid har många team arbetat tillsammans ett tag och är ändå inte högfungerande.

Oavsett om era team är nybildade eller har arbetat tillsammans en tid, att gå tillbaka till grunderna för att utveckla en solid grund är ett bra sätt att börja.

Att förstå dynamiken i era team

Om ni frågar någon om deras team, kommer ni sannolikt att få reda på fakta om teammedlemmarnas akademiska och yrkesmässiga prestationer. Det finns ofta ett antagande att människor som är mycket framgångsrika även är bra på att arbeta tillsammans. Detta antagande motbevisas gång på gång.

Naturligtvis, det finns ingen tvekan om vikten av att ha ett team med de färdigheter och kunskaper som krävs för att göra jobbet men hur många team tar hänsyn till beteende? Denna kritiska faktor är ofta den saknade pusselbiten.

Genom att ge ert team verktyg för att få en djupare förståelse för hur de agerar, deras styrkor och begränsningar och deras drivkrafter, skapar en miljö av förståelse som kommer att möjliggöra effektivt teamarbete som tillfredsställer alla gruppmedlemmar.

Att komma till insikt med en individs beteende och emotionella preferenser kommer att få teamet att förstå hur man bäst kommunicerar och motiverar och slutligen hur man kan utveckla teamarbetet så att det ger positiv inverkan på prestationen. 

Identifiera gapen

Vad händer om det finns gap i era team? Hur kan ni se till att ni rekryterar någon som passar med dynamiken i det befintliga teamet? Benchmarking kan hjälpa till att både identifiera dessa gap och rekrytera någon som passar.

Titta på beteenden i det nuvarande teamet - fastställ en mall av den ideala kulturen, roller och den ledarstil som krävs för att ert team ska leverera efter sina affärsmål.

Denna mall gör att ni kan jämföra det ideala teamet med ert befintliga team och få förståelse för om en nyrekryterad kommer att passa med teamkulturen på det sätt ni har organiserat rollerna i teamet. 

En objektiv analys av ert nuvarande och ideala team är avgörande för att minimera risken för att utveckla ett team som inte har de rätta färdigheterna för att bli framgångsrika. 

Feedback är en gåva!

Vi behöver alla människor som ger oss feedback. Det är så vi blir bättre.

Bill Gates

Detta stämmer för såväl team som enskilda individer. 

360-feedback är avgörande för att hjälpa team att inse hur deras beteende uppfattas i verksamheten. Arbetar teamet dynamiskt? Eller har de en negativ inverkan på hur teamet uppfattas i verksamheten?

Genom att låta ert team få feedback från andra, kommer ni att få viktig information och rekommendationer som kan hjälpa ert team att gå från att vara bra, till att bli bäst. 

Underhåll!

När ni har lagt grunden - underhåll den! Genom att åta sig att göra förbättringar för både individ och team och förändringar som förbättrar prestation och tar vara på styrkor, kommer ni se att ert team ständigt arbetar tillsammans så effektivt som möjligt.

Varför inte införa utbildningar för era team? Detta kommer inte bara att bidra till att förbättra mjuka färdigheter inom teamet men också ge en fantastisk möjlighet för team- och relationsbyggande. Genom att visa sitt stöd för att utveckla teamet kommer ni att säkerställa att enskilda medlemmar känner ett ökat förtroende och erkännande inom organisationen. När teammedlemmarna har möjlighet att lita på varandra och samarbeta, ökar motivationen och målen är lättare att nå.

När teammedlemmar fungerar bra tillsammans, finns det väldigt lite de inte kan utföra. Se till att ni tittar på helheten när det gäller ert team och öka era chanser att utveckla högpresterande team.

Hör av er till oss så berättar vi mer!