Retention (behålla)

TeamarbetePerformance Management

Att rekrytera de bästa talangerna är högsta prioritet för alla rekryterare men vad gör man när denna talang väljer att säga upp sig? Att locka stjärnkandidater kan många företag göra - men det är vad ni gör för att behålla dem, som gör skillnaden.

En ofta citerad siffra är att en felrekrytering i snitt kostar 700 000 kronor men kostnaden beror naturligtvis även på typ av tjänst.

2015 Stockholms Handelskammare, STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2015-05

 

När utbildning och utveckling av en ersättare övervägs, ska man ha i åtanke att processen i vissa fall kan kosta mer än dubbelt den anställdes lön (The Wall Street Journal).

Statistiken i sig är skrämmande. Men faktorer som inte är medräknade är den effekt personalomsättningen kan ha på moralen i resten av organisationen.

Personalomsättning är normalt i alla organisationer - det är naturligt att människor kommer och går, byter roller och utvecklas som omständigheterna kräver. Dock bör personalomsättningen ligga på en konstant nivå som är förenlig med er bransch, roll och organisation.

Företag kommer ibland att drabbas av en högre andel medarbetare som lämnar företaget, vilket kan ge anledning till oro. Det värsta ett företag kan göra då, är att göra ingenting. Görs ingenting så riskerar ni att samma sak händer gång på gång. Genom att upptäcka orsakerna till varför medarbetarna säger upp sig, är det första steget för att behålla sina högpresterande.

Hur väl känner ni era medarbetare?

Vad är skillnaden mellan dem som stannar och de som lämnar? Vad gör någon till en högpresterare i er organisation? Vi måste börja med att analysera egenskaperna hos medarbetarna i er organisation.

Jämför en grupp människor som har varit hos er en lång period och en grupp som lämnade företaget inom 2 år. Titta på deras olika beteenden de visar, deras olika inlärningshastigheter och de mjuka färdigheter de visar.

Genom att analysera egenskaper, såsom de ovanstående, kan ni identifiera en mängd skäl för era personalomsättningsproblem. Det kan visa att en viss beteendestil är mer lämpad för organisationen, eller kanske de som valt att gå vidare och en högre inlärningshastighet och därför blivit uttråkade och frustrerade i sin roll.

Tills ni frågar "varför", kommer problem med personalomsättning att kvarstå och fortsätta att skada organisationen.

Använd kunskaperna

När ni har tagit reda på orsakerna till varför era medarbetare väljer att lämna organisationen, ökar chanserna för att lyckas behålla framtida medarbetare. 

Titta på de medarbetare som är framgångsrika och väljer att stanna i organisationen och utgå från deras beteendemässiga preferenser för framtida urval. Engagerat arbete genom hela medarbetarens livscykel, i rekrytering, introduktion och utveckling, hjälper er att fastställa att ni har rätt personer på rätt platser. 

Ni kanske upptäcker en grupp medarbetare som visar beteendemässiga kännetecken som kan förknippas med dem som väljer att gå vidare. Med stöd av dessa kunskaper kan man göra förändringar! Genom utbildnings- och utvecklingsinsatser och samtal om karriärutveckling kan man få medarbetare som är osäkra på sin framtid att bli högpresterande i organisationen.

Kom ihåg att engagera!

Oavsett hur mycket man analyserar varför människor lämnar eller vem som rekryteras för att ersätta dem, om medarbetarna är oengagerade, finns automatiskt med stor risk för hög personalomsättning.

Vår enkla medarbetarundersökning kan hjälpa er att identifiera områden där brister finns och hjälpa er att rikta era ansträngningar för att främja engagemang bland resten av organisationen.

Organisationer med höga engagemangsnivåer har 40% lägre personalomsättning är dem med låga nivåer.

Engage for Success

 

Människor som tycker om det arbete de utför, deras roll och de relationer de har, har lägre sannolikhet att lämna, så att se till att engagemangsnivåerna är höga, är avgörande för att behålla sina medarbetare.

Med rätt folk på rätt plats, har ni medarbetare med engagemang, kompetens och hängivenhet för att leverera och driva företagets framgång. Blir det fel får ni istället höga rekryteringskostnader och störningar i verksamheten.

Att hitta rätt verktyg för att mäta vad "rätt" är, är ett effektivt sätt att motivera sina medarbetare och höja moralen, vilket är första steget för att optimera prestation och minska personalomsättningen.