Förändringsarbete

Performance ManagementBenchmarking

Förändring är viktigt för att organisationer ska förbli konkurrenskraftiga både på marknaden och som en arbetsgivare som lockar de bästa talangerna. Hur förändringar kommuniceras, genomförs och hanteras är nyckeln till en framgångsrik organisationsförändring.

93% av företagen går igenom eller genomför någon form av förändring

Forbes, 2014

Upp till 70% av förändringsinitiativen misslyckas

McKinsey, 2013

Förändringsarbete är införandet och genomförandet av förändringsstrategier, som appliceras på individ- och organisationsnivå, för att driva ett företag eller organisation mot att uppnå sina strategiska mål.

Det finns en mängd olika faktorer som kan driva en organisation mot en förändringsperiod. Dessa kan bero på både interna och externa faktorer, bl. a:

 • Skapa konkurrensfördelar 
 • Positionering på marknaden
 • Tillväxt, fusioner eller förvärv
 • Juridiska, politiska eller ekonomiska förändringar

De viktigaste vapen som en organisation måste ha för att rida på förändringsvågen är dess medarbetare

 

Med engagerade medarbetare som förstår orsakerna till förändring och hur det kommer att genomföras, kommer förändringsarbetet att mer sannolikt bli framgångsrikt. Men med oengagerade, ängsliga och motsträviga medarbetare kommer det bli en utmaning. 

Människor kan motsäga sig förändring av många orsaker såsom missförstånd, brist på tilltro,  låg motståndskraft mot förändring,  oenighet med gjorda val eller rädsla för vilken effekt det kommer att ha på dem personligen.

Att se till att medarbetarna inte motsäger sig förändring är avgörande för medarbetarnas välbefinnande och organisationens resultat. Det är därför viktigt att på lämpligt sätt hantera de organisatoriska förändringarna på organisationsnivå och att därefter informera medarbetarna på lämpligt sätt på en individuell nivå. Hela organisationen måste känna befogenhet och delta i förändringen, för att det ska lyckas.

Så vilka konkreta åtgärder kan ni vidta för att hjälpa medarbetarna genom framgångsrik förändring?

Det allra första steget i ett framgångsrikt program handlar att identifiera förändringsbehovet och sedan tydligt formulera visionen och målet(n) denna förändring är avsedd att uppnå. Ni kommer att behöva genomföra en grundlig revision i hela organisationen för att avgöra var ni är nu, där ni vill vara och var/vilka gap som finns. Detta kommer också att ge er ett riktmärke för att se tillbaka på och mäta hur långt ni har kommit senare i processen.

Det är viktigt att ni engagerar medarbetarna från början i varje förändringsprogram och öppenhet i hela processen är mycket viktigt.

Företag och anställda anger dålig kommunikation som en primär orsak till varför förändring är så svårt eller osäkert.

För att förstå fördelarna med förändringen på lång sikt, är det viktigt att kontinuerligt se över processen och justera visionen vid behov. Att regelbundet se över programmet kommer att hålla er på rätt spår och se till att era förändringsstrategier genomförs på rätt sätt. Att mäta medarbetarengagemang är ett kvalitativt sätt att få ytterligare information på ett konfidentiellt och opartiskt sätt och kan hjälpa er få input från dem som driver den dagliga verksamheten.  

Glöm inte att fira framgångar i hela förändringsprocessen och kom ihåg att dela dessa med hela organisationen. Slutligen kan en ökad medvetenhet om och uppskattning för värdet från olika typer av talanger och individer, vara nyckeln till att ta framgången bortom själva genomförandet av förändringen.

Genom att jobba med Thomas kan vi hjälpa er att:

 • Identifiera ert utgångsvärde, fastställa utmaningar och hjälpa till att sätta de rätta åtgärderna på plats för att hjälpa vissa avdelningar i organisationen att hantera förändringarna
 • Utrusta era ledare för att framgångsrikt kunna leda organisationen genom förändringen
 • Bygga och utveckla interna relationer och kommunikation så att dynamiken och kommunikationskanalerna kan stödja förändringen
 • Se till att era medarbetare känner sig engagerade, delaktiga, motiverade, införstådda och involverade
 • Förbättra och övervaka medarbetarnas engagemang
 • Minska motståndet till organisationsförändring 
 • Identifiera kompetensbrister så att rekryteringen under förändringen kan bli mer riktad
 • Utvärdera era framsteg och visa ROI/ROE för era intressenter
 • Totalt sett kommer vi att hjälpa er att öka engagemang, kommunikation, motivation och säkerhet under en utmanande period för er organisation.

På Thomas arbetar vi med er för att säkerställa att era medarbetare är engagerade, vilket resulterar i framgång och en nystart för medarbetarna och hela organisationen.

Hör av er till oss så berättar vi mer!

Ladda ner kostnadsfri whitepaper (tillgänglig på engelska)

Led er organisation genom en framgångsrik förändringsprocess.

Ladda ner whitepaper

Ladda ner kostnadsfri whitepaper (tillgänglig på engelska)

Led er organisation genom en framgångsrik förändringsprocess.

Ladda ner whitepaper