Benchmarking

FörändringsarbeteMedarbetarengagemang

Vill ni reducera stressen från era medarbetarrelaterade beslut? Vi kan hjälpa er att fatta mer välgrundade beslut och utveckla HR-strategier för att hantera allt från rekrytering till företagets personalomsättning.

Genom att förstå den mängd information och data som finns i företag, har många organisationer börjat tillämpa principerna om att använda data som grund för olika strategiska och operativa beslut och upplevt en betydande inverkan på deras affärsresultat.

Efter att ha bevittnat den omfattande påverkan som Big data har haft på många företag, så har personalavdelningar börjat använda sin egna data för att fatta välgrundade beslut när det gäller talent management samt att rekrytera, behålla, utveckla och leda sina medarbetare. Genom att analysera data, stöttas HR-avdelningarnas strategiska arbete.

Om chefer har tillgång till mer avancerad och mer omfattande information än sina konkurrenter, kommer de att kunna fatta rätt beslut för att få ett försprång. Möjligheterna för hur man på bästa sätt utnyttjar den mängd data varje medarbetare genererar är oändliga. Så var ska ni börja?

Inte bara för rekrytering

Att dra nytta av data kan göras genom hela medarbetarens livscykel:

  • Rekrytering
  • Behålla medarbetare
  • Utbildning och utveckling
  • Teamarbete
  • Prestation
  • Ledarskap
  • Successionsplanering
  • Engagemang och motivation
  • Produktivitet

Under rekryteringsstadiet kan dataanalys avslöja era kostnader för rekrytering, vilka rekryterare som hittat de mest framgångsrika kandidaterna, fördelar eller nackdelar med olika stadier i rekryteringsprocessen, vilka egenskaper förutspådde bättre prestation och om en särskild profil är lämplig för rollen eller kulturen.

Ni kan också titta på de befintliga talangerna inom organisationen och börja skapa en specifikation som grundar sig på de egenskaper som har förutspått hög prestation i er nuvarande personalstyrka. Ni kan utforska de talanger och kompetensbrister som finns i organisationen och rekrytera för att fylla eventuella gap, eller utbilda och utveckla era befintliga talanger för att fylla gapen. Dessutom kan successionsplanering vara datadriven, eftersom det kan bidra till att identifiera talanger med hög potential som är närmast de roller som kan behöva tillsättas de kommande 3, 5 och 10 åren.

Att studera data kan också hjälpa till med förändringsprogram genom att initialt identifiera företagskultur och/eller resultat för att sedan mäta skillnader vid slutförandet av projektet.

 

Chefer och ledare kan också använda data för att utvärdera sina avdelningar och underställda. Det kan hjälpa chefer att kommunicera sin vision på ett sätt som kommer att passa de flesta i organisationen, samtidigt identifiera dem som är mer eller mindre engagerade, att förstå hur man motiverar medarbetarna, planering av skälig ersättning och åtgärdsstrategier och slutligen övervakning och mätning av prestation.

Förstå er organisation

Vi kan arbeta med er för att undersöka profilerna och egenskaperna inom er organisation för att fastställa vad som bidrar till goda resultat hos individer, grupper och totalt för er organisation och den komplexitet som är finns i företaget. Genom att undersöka de övergripande profilerna i organisationen kan ni börja utforska kulturen, styrkor, utmaningar och kompetensgap. Denna information kan sedan hjälpa till att skapa, förädla och genomföra strategier och därmed driva förändringsprocesser och rekryterings- och utvecklingsbeslut.

Analyser av medarbetare, Big data, benchmarking och genomgångar av humankapital har alla samma syfte - att nyttja kraften i den information som medarbetarna genererar från sin första dag i er organisation (och även potentiellt även innan de går igenom dörren).

Hör av er till oss så berättar vi mer!

Ladda ner kostnadsfri whitepaper (tillgänglig på engelska)

Se fördelarna med att använda statistik om era medarbetare.

Ladda ner whitepaper

Ladda ner kostnadsfri whitepaper (tillgänglig på engelska)

Se fördelarna med att använda statistik om era medarbetare.

Ladda ner whitepaper