ThomasPPA-en tillförlitlig-beteendeanalys

Styrande värderingar för en ökad lönsamhetSjälvutveckling: Vägen mot ett bättre ledarsk...

Idag finns det ett antal DISC-baserade verktyg på marknaden med fokus på likheter och olikheter i kommunikationsstilar. Att diskussioner förekommer kring användning av testverktyg är väldigt viktigt och vi på Thomas International, som leverantör av ThomasPPA vill delta i diskussionen.

Det florerar diskussioner på sociala medier om individer som klassificerar sig som Röd, Gul, Grön och Blå. Visst kan det vara skoj att prata om den dominanta Röda personen eller den kvalitetsmedvetna Blåa personen men det är också viktigt att förstå, att det inte är så enkelt som att kategorisera en person utifrån bara en färg.

Med Thomas Person Profil Analys (ThomasPPA) utgår vi från DISC-teorin som är kopplat till färger men där vi utöver självbilden även beskriver hur en person beter sig under press och hur de anpassar sitt beteende i den roll de besitter. ThomasPPA används därför både som underlag i en rekryteringsintervju, för personlig utveckling av ledare och för att skapa en effektiv och respektfull kommunikation i grupper.

En analys får aldrig bli en ”absolut” sanning utan skall fungera som ett relevant underlag till en diskussion där personen ges tid till reflektion. För att få arbeta med Thomas Internationals test-och analysverktyg krävs utbildning och certifiering med en fortlöpande kompetensutveckling. Detta för att fastställa seriös hantering av såväl kandidater som analysresultat.

Vetenskaplig validitet

På Thomas International utgör vetenskaplig validitet kärnan i allt vi gör och alla våra verktyg grundas på högt ställda psykometriska principer, vilket innebär att de är både robusta och tillförlitliga.

Bakgrunden till Thomas Internationals beteendeanalys Person Profil Analys (ThomasPPA), bygger på DISC-teorin, som utvecklades av Harvardpsykologen Dr William Moulton Marston. Utifrån teorin utvecklade Dr Thomas Hendrickson ThomasPPA.

Analysen är ett av världens mest använda verktyg och används inte bara för rekrytering utan även i ledarskaps- och utvecklingssammanhang. För mer information om bakgrund och utveckling av ThomasPPA, hör av er till oss för att ta del av vår tekniska sammanfattning.

ThomasPPA stöds av ett antal psykologiska principer som omfattar god prediktiv validitet, hög konstruktionsvaliditet och hög test-retest reliabilitet. Test-retest reliabilitet innebär att en analys genomförs två gånger under en specifik tidsperiod, där resultaten bör korrelera starkt. De faktorer som mäts i analysen har en tydlig faktorstruktur och är följande: dominans, inflytande, stabilitet och anpassning.

Forskning och utveckling

Vi samarbetar med ett antal akademiska institutioner runt om i världen, inklusive Cambridge University Psychometrics Centre och City University, för att säkerställa validiteten hos Thomas Internationals verktyg.

Vårt internationella psykologteam arbetar kontinuerligt med att genomföra studier och fortsätta utveckla ThomasPPA för att säkerställa att det är ett tillförlitligt verktyg för att mäta beteendemässiga egenskaper på arbetsplatsen.

ThomasPPA är registrerat av The British Psychology Society (BPS), den brittiska motsvarigheten till STP och DNV, där resultaten tyder på en stark vetenskaplig bakgrund.

Främjande av bästa praxis 

Det är oerhört viktigt för oss på Thomas International  att kunna representera bedömningsverktyg av högsta kvalitet.

Även om ThomasPPA har en stark validitet betonar vi alltid att beteendeanalysen ska användas som en del i ett större beslutsunderlag, i exempelvis en rekrytering.

Våra användare genomgår 2 dagars certifieringsutbildning och vi ställer därefter höga krav på deras kunskaper med obligatoriska uppföljningsmöten. Det gör vi för att säkerställa att ThomasPPA används enligt våra etiska riktlinjer.

Stöd från psykologer

Thomas International har ett stort antal psykologer som är knutna till vår verksamhet. I Sverige arbetar Petra Thilers PhD, för att säkerställa att våra verktyg är anpassade för den svenska marknaden och att validiteten bibehålls.

Petra Thilers, Psykolog PhD och utvecklingsansvarig Thomas International Sverige:

Jag har arbetat hos Thomas International i nio år och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla processer runt våra verktyg. Jag anser att en av våra styrkor är vår sunda syn på hur rekryteringsprocesser ska gå till och i vårt nära samarbete med våra användare, delar vi erfarenheter och säkerställer vi att våra verktyg används på rätt sätt

Här är några fler uttalande från psykologer som har arbetat med Thomas:

David Stillwell, Lecturer in Big Data Analytics and Quantitative Social Science at Cambridge University's Judge Business School and Deputy Director of the Psychometrics Centre:

I worked with Thomas International throughout 2013 on a research project to update the Personal Profile Analysis (PPA). I was impressed with the commitment of Thomas' Psychology team to constantly update their tests to ensure that they're as psychometrically reliable and valid as possible

Ian Florance, Director, Only Connect Limited; Secretary of the European Test Publisher’s Group (ETPG):

I have worked with the Thomas Psychology Department on every aspect of the test creation, publishing and research process. Their diversity of knowledge and skills, coupled with a real desire to continuously improve Thomas’ operations is really impressive. They’re also honest, candid and a pleasure to work with

Avslutningsvis

Viktigt att notera är att en individs beteende är resultatet av alla fyra faktorer, även om en eller flera faktorer kan vara mer framträdande. En persons beteende karaktäriseras aldrig enbart av en egenskap eller färg. Det är också viktigt att komma ihåg att en analys får aldrig bli en ”absolut” sanning utan skall fungera som ett relevant underlag till en diskussion där personen ges tid till reflektion.

Med ThomasPPA tittar vi på samtliga fyra faktorer som visas antingen som en arbetsstyrka eller en stödjande faktor. En arbetsstyrka är en mer synlig eller utåtagerande beteendeegenskap, medan en stödjande faktor är mer av en inre drivkraft och inte direkt synbar utåt sett.

För att få arbeta med Thomas Internationals test- och analysverktyg krävs utbildning och certifiering med en fortlöpande kompetensutveckling. Detta för att fastställa seriös hantering av såväl kandidater som analysresultat.

På Thomas International tror vi på att använda metoder som grundar sig på hög medvetenhet, transparens och tydliga avsikter. Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till oss: 08-505 340 00

Per Falck

Per Falck

Per, a true entrepreneur, started his successful journey as a 16-year-old and has continued on that path ever since. In the 60's, Per founded the music club “Klubb Bongo” and arranged concerts with artists such as Jimi Hendrix and the Kinks. After 10 years in the music industry he left his roots in Skåne to become store manager at IKEA and later marketing director at Hagströms guitars to end up as a management consultant. In 1983 Per and 3 colleagues started their own management consultancy business. To better modify their training programmes to fit the delegates, Per was looking for the perfect behavioral assessment, and found Thomas PPA. In 1990 Per gained the rights for Thomas International’s portfolio of assessments in Sweden and Europe but is today focusing on the Thomas business in Sweden, Finland, Austria, Poland and the Eastern Europe.