5 tips för ett effektivt medarbetarsamtalRespons på DN:s artikelserie

Du kanske inte inser hur mycket emotionell intelligens (EI) kan påverka din karriär och hur det kan påverka dina chanser att få den befordran du har arbetat mot.

Hur väl förstår och hanterar du dina känslor? Hur väl kan du tolka och hantera andras känslor och hur använder du denna kunskap för att hantera relationer?

Det är frågor som dessa som representerar vad emotionell intelligens handlar om och vi kan tydligt se hur det påverkar hur du presterar i ditt nuvarande jobb samt hur framgångsrik du kommer att bli i en framtida roll.

Många resonerar fortfarande i termer av att intelligens (IQ) predicerar arbetsprestation men med dagens krav på samarbetsförmåga och krav på att engagera våra medarbetare blir efterfrågan på den emotionella intelligensen mer framträdande än någonsin. 

Nedanstående presenterar ett utdrag av hur organisationer ser på Emotionell intelligens i förhållande till IQ vid rekryterings - och utvecklingsbeslut. 

Emotionell intelligens hos icke-chefer och högre chefer

Vårt internationella psykologteam jämförde nyligen TEIQue-resultat från mer än 1260 icke-chefer och 920 högre chefer. Nedanstående belyser de fyra egenskaper som påvisade de mest betydande procentuella skillnaderna, vilket tyder på vad en chef behöver för att lyckas i sin roll.

  • Självförtroende: Chefer verkar vara mer nöjda med varje aspekt av deras liv, jämfört med icke-chefer.
  • Rättframhet: När det gäller hur uppriktiga och rättframma de är, kan icke-chefer vara mer passiva och stå tillbaka i motsats till ledande befattningshavare som kommer att hantera situationen.
  • Social medvetenhet: Ledande befattningshavare fördrar att umgås eller har en naturlig förmåga att umgås, och anpassar sig väl i olika situationer, i motsats till icke-chefer som ibland kan känna sig osäkra på hurde ska bete sig i närvaro av personer som de inte känner mycket väl.
  • Känslohantering: Detta handlar om förmågan att hantera andra människors känslomässiga tillstånd. Icke-chefer kommer sannolikt att vara mindre bekväma med detta, medan chefer tenderar att vara mycket bättre på att påverka andras känslor.

The Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) utvecklades och uppdateras kontinuerligt, av K. V. Petrides, PhD vid London Psychometric Laboratory, för närvarande baserade på UCL. Det är ett av världens mest forskade och allmäst tillämpade psykometriska instrument. För mer information om den vetenskapliga bakgrunden om TEIQue, läs mer på www.psychometriclab.com.

 

Amir Qureshi

Amir Qureshi

As CEO of Thomas International, Amir is passionate about working with leaders, entrepreneurs and people managers, helping them to make the best of their talent. Prior to this, Amir's career included progression to senior executive level with FMCG at The Coca-Cola Company. His foundations are his family and he invests his time in supporting them in their hobbies and interests.