[Whitepaper] Nyttja fördelarna med mångfald i er organisation

Vad krävs av en framgångsrik ledare?Emotionell intelligens i ledarskapet

Mångfald och tillhörighet är ett aktuellt ämne, både när det kommer till löneskillnader på grund av kön och ökat antal rapporter om andra orättvisor på grund av diskriminering av olika slag.

Det kan inte nog poängteras att det finns ett behov av att utbilda och sätta strategier för att inse att mångfald utgör en grundläggande styrka i näringslivet, oavsett storlek eller bransch. Det har blivit allt mer viktigt att attrahera och behålla de bästa talangerna och skapa synergier mellan en mångsidig arbetskraft och ett framgångsrikt företag.

Låt oss ställa oss frågorna:

  • Hur tänker vi kring mångfald i vår organisation?
  • Hur påverkas prestationen av ett team med olikheter?
  • Hur kan vi hantera eventuella utmaningar som vi ställs inför när vi  främjar mångfald?
  • Vilken sorts mångfald pratar vi om?
  • Reflekterar våra medarbetare över vilka kunder vi kommunicerar och säljer till?
  • Tror jag att en mångsidig personalstyrka kan öka lönsamheten?
  • Vad kan jag göra för att omvandla mina chefers och medarbetares tankesätt och göra mångfald som något positivt och naturligt?

Stephen Cuppello, psykometrisk dataanalytiker hos Thomas International, inleder 2018 med att undersöka hur mångfald och känslan av tillhörighet har format och kommer att fortsätta att forma upplevelsen och identiteten på arbetsplatsen. Hur kan företag identifiera och ta itu med omedveten bias och med andra utmaningar, med hjälp av psykometriska bedömningsverktyg?

Ta del av vårt senaste Whitepaper - fyll i dina uppgifter nedan.

Vi skulle fortsättningsvis gärna vilja skicka dig intressant information, exklusiva erbjudanden, utbildningsmöjligheter, produktuppdateringar och senaste nyheter.

Har du frågor om mångfald och inkludering på arbetsplatsen eller vill du veta mer om hur du kan använda Thomas verktyg i er organisation?

Fyll i dina uppgifter här och så återkommer vi till dig.

 

Gabrielle Westhead

Gabrielle Westhead

Gabrielle, better known as Gabby, joined the Thomas family in April 2017 as the Content Executive. Outside of work, Gabby is involved in Buddhist and interfaith activities with the aim of helping make the world a more peaceful place.