Emotionell intelligens i ledarskapet

[Whitepaper] Nyttja fördelarna med mångfald i...Vi tar pulsen på mångfald runt om i världen

Vid jämförelser av chefers framgång har det konstateras att skillnaden utgjordes av chefernas EI, emotionella intelligens*.

Resultaten förvånar mig inte utan snarare stärker vad jag upplevt genom alla år jag arbetat med organisations- och ledarskapsutveckling. Förståelse för sina egna och andras känslor och kunna skapa goda relationer är egenskaper jag ofta ser i ett framgångsrikt ledarskap. Känslor ersätter emellertid inte kunskaper men när jag jämför två lika kunniga personers förmåga till ledarskap, är den som har högst EI oftast mest framgångsrik.

Emotional intelligence is actually more important in the making of a leader. You just can't ignore it.     

  Jack Welch, former Chairman and CEO of General Electric

Vad är emotionell intelligens?

Emotionell intelligens eller känslomässig förmåga handlar om två saker, förmågan att hantera sig själv och förmågan att hantera sina relationer till andra.

Vi vet att bättre resultat sällan skapas av en person utan av välfungerande team. En grundförutsättning för dessa team är engagemang, bra och tydlig dialog, trivsel och goda relationer som ofta skapas av en ledare med ett högt EI.

I mina uppdrag med ledarskapsutveckling är därför individens emotionella intelligens av stor vikt. För att bättre kunna förstå och utveckla deltagarnas EI använder jag TEIQue som är ett personlighetsinstrument som på ett objektivt sätt mäter emotionell intelligens och ger bland annat svar på frågor som:

  • KänslostyrningHur reagerar individen på press?
  • Självmotivation Har individen en stark inre drivkraft för att nå sina mål?
  • Relationshantering -Hur effektivt inleder och upprätthåller individen relationer med andra?
  • Empati: -Hur väl kan individen sätta sig in i andras situationer och kan förstå skälen till att de känner och agerar som de gör.

* Obradovic et al., 2013

Kontakta oss om du vill veta mer om hur EI skapar möjligheter till personlig framgång och lägger grunden till en positiv resultatutveckling i er verksamhet: 08-505 340 00

Per Falck

Per Falck

Per, a true entrepreneur, started his successful journey as a 16-year-old and has continued on that path ever since. In the 60's, Per founded the music club “Klubb Bongo” and arranged concerts with artists such as Jimi Hendrix and the Kinks. After 10 years in the music industry he left his roots in Skåne to become store manager at IKEA and later marketing director at Hagströms guitars to end up as a management consultant. In 1983 Per and 3 colleagues started their own management consultancy business. To better modify their training programmes to fit the delegates, Per was looking for the perfect behavioral assessment, and found Thomas PPA. In 1990 Per gained the rights for Thomas International’s portfolio of assessments in Sweden and Europe but is today focusing on the Thomas business in Sweden, Finland, Austria, Poland and the Eastern Europe.