Ledarskap handlar om att få andra att lyckas

[Videointervju] Harvey Nash - utvärdering av...Talent Management kommer bli en överlevnadsfr...

Vissa föds till ledare och andra utvecklas och växer in i rollen genom personlig utveckling, utbildning och erfarenhet. Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att målmedvetet och med entusiasm sträva mot samma mål.

Min erfarenhet säger att ledare som är tydliga i sitt ledarskap och som vet hur man delegerar och hjälper andra att nå sina mål är de som lyckas bäst. Däremot,  ledare som vill klara av allt själv och som aldrig vill riskera att tappa kontrollen, riskerar istället att lägga tid på fel saker och dra ner tempot i sin organisation.

Några exempel på bra egenskaper jag mött hos framgångsrika ledare

De tydliggör företagets vision. En vision är någonting mycket större än ett mål. En vision beskriver företagets framtidsbild och vart företaget är på väg och varför. Det är i visionen ledaren skapar engagemang och inspiration som ger uppsatta mål en mening.

De sätter tydliga mål. De är tydliga med vad deras medarbetare förväntas göra och skapar tydliga resultat- och aktivitetsmål som går att påverka och följa upp. Tydliga mål är grunden för att kunna mäta, analysera och förstå de gemensamma och individuellt skapade resultaten i verksamheten. Det är också med tydliga mål du skapar utmaningar och motivation hos dina medarbetare.

De gillar utmaningar. Oavsett hur bra allt fungerar just nu så vet bra ledare en sak – saker och ting kan komma att förändras. Förändring betyder utmaningar och utmaningar betyder att de måste tänka om, tänka nytt. Och gilla det!

De har självkännedom. De har självkännedom, vilket innebär att de förstår och är medvetna om sina styrkor och begränsningar. De kan hantera, anpassa och utveckla dessa egenskaper på sätt som stärker deras förmåga att interagera med andra. För en framgångsrik ledare är emotionell intelligens (EI) minst lika viktigt som IQ. EI förutsätter en bra självinsikt. När du vet vad som motiverar dig och vad du känner inför olika saker är det lättare att tolka andra och förstå vad som motiverar dem. Då blir det lättare att se vad som är viktigt för andra och leda dem utifrån det som motiverar dem.

De motiverar, inspirerar och utvecklar andra. Förmågan att kunna motivera andra, skapa engagemang och lust att prestera och utvecklas, är egenskaper som kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap. Det innebär att kunna förstå vad som motiverar andra, att kommunicera, att involvera och utmana, att ge konstruktiv feedback som utvecklar individen. Framgångsrika ledare når framgång genom andra och en grundförutsättning är ofta förmågan att kunna motivera, inspirera och utveckla sina medarbetare.

Att effektivt utveckla någons ledarskapskapacitet kräver bra verktyg

Att snabbt förstå individens ledarskapspotential är viktig för mig när jag arbetar med ledarskapsutveckling. För att kunna skapa individuella utvecklingsprogram är därför mitt val av verktyg av största vikt.   

HPTI- High Potential Trait Indicator

High Potential Trait Indicator (HPTI) hjälper mig att identifiera en persons ledarskapspotential. Genom att analysera individens personlighetsdrag och hur det kan kopplas till viss funktion eller roll får jag större förståelse för individens potential.

Grundläggande faktorer så som intelligens, kunskaper, färdigheter, motivationsfaktorer och värderingar är naturligtvis också viktigt, som tillsammans påverkar individens kapacitet till framgångsrikt ledarskap.

HPTI mäter sex viktiga egenskaper som påverkar arbetsprestationen:

  • Målmedvetenhet
  • Känslomässig stabilitet
  • Nyfikenhet
  • Riskhantering
  • Acceptans för otydlighet
  • Tävlingsbenägenhet

HPTI tar 10 minuter att slutföra och rapporten visar de optimala nivåerna hos sex egenskaper för ett effektivt ledarskap och beskriver hur individen mäter sig mot dessa nivåer. Dessutom visas vilka färdigheter som kan behöva utvecklas för att individen ska nå sin fulla potential.

 

Kontakta oss om du vill veta mer om hur HPTI kan stötta er i er ledarutveckling: 08-505 340 00

Per Falck

Per Falck

Per, a true entrepreneur, started his successful journey as a 16-year-old and has continued on that path ever since. In the 60's, Per founded the music club “Klubb Bongo” and arranged concerts with artists such as Jimi Hendrix and the Kinks. After 10 years in the music industry he left his roots in Skåne to become store manager at IKEA and later marketing director at Hagströms guitars to end up as a management consultant. In 1983 Per and 3 colleagues started their own management consultancy business. To better modify their training programmes to fit the delegates, Per was looking for the perfect behavioral assessment, and found Thomas PPA. In 1990 Per gained the rights for Thomas International’s portfolio of assessments in Sweden and Europe but is today focusing on the Thomas business in Sweden, Finland, Austria, Poland and the Eastern Europe.