En av nycklarna till framgång är engagerade medarbetare

Vi tar pulsen på mångfald runt om i världen[Videointervju] Harvey Nash - utvärdering av...

Genom alla år jag arbetat med organisationsutveckling har jag kunnat se att framgångsrika organisationer har en sak gemensamt. De har en hög nivå av medarbetarengagemang.

Engagerade medarbetare som känner en djup koppling till sin organisation och som arbetar engagerat för att driva utvecklingen framåt är en av nycklarna till deras framgång.

                 

Hur kan medarbetarnas engagemang påverka resultatet?

Engagerade medarbetare har en direkt förmåga att påverka en rad resultat i sina organisationer.

 • De är ofta mer produktiva.
 • De är ofta mer lönsamma.
 • De presterar ofta bättre kvalitet i jobbet.
 • De har ofta nöjdare kunder.
 • De har ofta lägre sjukfrånvaro.

Med andra ord: Medarbetarengagemang är en nyckelfaktor för att lyckas.

Vem har störst påverkan på medarbetarnas engagemang?

Att organisationen och dess ledning verkligen satsar på en kultur som främjar engagemang är naturligtvis en grundförutsättning. Men det räcker inte, den absolut viktigaste rollen för medarbetarnas engagemang är faktiskt deras närmsta chef.

När dessa chefer har förmågan att bygga starka och tillitsfulla relationer med sina medarbetare genom att vara coachande chefer, läggs grunden till engagemanget.

Viktiga egenskaper hos en bra chef som genom ett coachande ledarskap skapar engagemang är enligt min uppfattning följande:

 • De kommunicerar tydligt organisationens vision och mål för alla inblandade.
 • De ger medarbetarna tillgång till de resurser som krävs för att de ska kunna göra sitt jobb rätt.
 • De ger teammedlemmarna erkännande för deras bidrag och insatser.
 • De gör så att alla känner sig uppmärksammade som individer.
 • De hjälper människor att känna att de har ett meningsfullt deltagande i arbetet.
 • De uppmuntrar medarbetarna att växa och utvecklas
 • De ger medarbetarna ansvar och litar på att de hanterar uppgiften.

Att tänka på!

Organisationer där medarbetarna har högt engagemang är också bra på att kontinuerligt mäta engagemanget med återkommande mätningar. Man fokuserar inte på resultatet, utan mer på analysen och dialogen som följer, det vill säga; vad gör vi med resultatet? Med kontinuerliga mätningar kan vi också titta på vilka effekter eventuella förändringar kan ha haft på medarbetarengagemanget, både i enskilda grupper och totalt sett i organisationen. 

Hur gör ni?

 • Vilka processer och rutiner har er organisation på plats för att fånga upp idéer och synpunkter från medarbetarna?
 • Vad gör organisationen för att främja förtroende, gemenskap och samarbete både inom och mellan grupper?

Så här gör jag

Jag arbetar med ThomasEngage som är en strukturerad och omfattande online-undersökning som mäter medarbetarnas engagemang. ThomasEngage mäter hur människor tänker och känner för det arbete de utför, de människor de arbetar med och organisationen de arbetar för.

Med ThomasEngage mäter vi:

Rapporten hjälper mig identifiera grupper med både lågt såväl som starkt engagemang. Med stöd av rapportens rekommendationer och mina erfarenheter, hjälper jag därefter mina uppdragsgivare att skapa en strategi som leder till ett långsiktigt och hållbart engagemang i hela organisationen.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur Thomas Engage kan hjälpa er skapa större engagemang i er verksamhet.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur ThomasEngage kan göra skillnad i er organisation: 08-505 340 00

Tore Petersson

Tore Petersson

Tore is one of the most experienced members in the Swedish team with his 25 year in the organization. He works with clients in all industries and sizes and with his great experience he helps his clients to recruit, retain, develop and lead their most important assets – their people.