Vad kännetecknar en bra chef

Välkommen till vår nya hemsida!Lär er mer om era medarbetare med TEIQue

Vi har alla hört uttrycket "människor lämnar chefer, inte företag” men detta skulle lätt kunna undvikas. Så hur ser du som chef till, att du ständigt bygger starka och stödjande relationer med ditt team?

Enligt den oberoende Employee Engagement Task Force (Engage for Success), som stöds av regeringens Department of Business Innovations och Skills konstateras följande: endast en tredjedel av brittiska medarbetare anger att de är aktivt engagerade i arbetet och 20 miljoner medarbetare levererar inte till sin fulla kapacitet/förstår sin potential på jobbet.

Engage for Success

Denna statistik är oroande, med bredare forskning som visar att engagemangsnivåerna över hela världen i genomsnitt ligger på ca 13%. Det är lätt att stoppa huvudet i sanden snarare än åta sig att ta itu med sådana komplicerade frågor som medarbetarengagemang men detta är ett problem som inte kommer att försvinna av sig själv. Om låga engagemangsnivåer inte hanteras, kommer de att fortsätta att sjunka vilket inga företagsledare kan vara nöjda med.

Även om det är en blandning av faktorer som utgör medarbetarnas engagemang är relationen mellan chef och anställd det som sägs vara den största orsaken till lågt medarbetarengagemang. Det borde vara självklart att detta är en nyckelfråga för alla företag då de flesta av oss tillbringar mer tid med våra kollegor än vi gör med våra vänner och familjemedlemmar, i själva verket, för en person som arbetar heltid, är det i genomsnitt 2000 timmar som spenderas med medarbetare under ett år. Det är en hel del tid vilket understryker vikten av att bygga positiva relationer med människor du arbetar med. När man ser på det här viset, är det enklare att förstå varför anställda som är missnöjda med sina relationer på jobbet är mer benägna att lämna sin arbetsgivare.

På Thomas, ser vi engagemang som en win-win-situation. När våra medarbetare har en positiv inställning till sin roll och vår organisation, så är de mer produktiva, har mindre frånvaro och är mer benägna att lära sig, vilket i sin tur bidrar till att vårt företag att bli framgångsrikt, förbättrar vårt resultat och blir en roligare arbetsplats.

Vi använder våra verktyg för att hjälpa oss verkligen förstå våra medarbetare som individer vilket hjälper oss att skräddarsy hur vi hanterar medarbetarnas engagemang. Under 2015 fick vi två utmärkelser som vi är mycket stolta över, som visar att vi har höga nivåer av medarbetarengagemang, vilket härrör från en kultur av att vi är genuint intresserade av våra medarbetare.

Vi använder ThomasEngage modellen, som mäter styrka och kvalitet på relationer genom två faktorer:

Samhörighet - Människor behöver känna sitt värde som medlemmar i gruppen. De behöver känna säkerhet, förtroende, stöd och vänskapliga relationer.

Gehör - Människor behöver känna sig accepterade, att deras åsikter värderas och att andra lyssnar på och respekterar vad de har att säga.

Vi har alla hört uttrycket "människor lämnar chefer, inte företag” men detta skulle lätt kunna undvikas. Så hur ser du som chef till, att du ständigt bygger starka och stödjande relationer med ditt team?

Kanske kan ett bra ställe att börja på vara att titta på vad som är en bra chef utifrån medarbetarnas perspektiv? Som chef har du ett stort ansvar för att främja medarbetarnas engagemang. Detta handlar om hur du inspirerar dina anställda att utföra sitt arbete, hur du själv presterar och hur du som en förebild, förmedlar budskap genom olika kanaler.

Egenskaper hos en bra chef: 

 1. Kommunicerar tydligt förväntningar för alla inblandade
 2. Ger medarbetarna tillgång till de resurser de behöver för att kunna göra sitt jobb rätt
 3. Ger teammedlemmarna erkännande för deras bidrag och insatser
 4. Gör så att alla känner att de uppmärksammas som individer
 5. Hjälper människor att känna att de har ett meningsfullt deltagande i arbetet
 6. Uppmuntrar medarbetarna att växa och utvecklas
 7. Ger medarbetarna ansvar och litar på att de hanterar uppgiften

Det kan konstateras att medarbetare som hanteras väl kan förlåta många brister (trots allt, ingen av oss är perfekt!) och detta beror på starka relationer som bygger på förtroende och ömsesidig respekt.

Nästa steg?

Frågor att ha i åtanke:

 • Vilka processer och rutiner har din organisation har på plats för att fånga upp idéer och synpunkter från medarbetarna?
 • Hur får medarbetarna sin röst hörd?
 • Vad gör organisationen göra för att främja förtroende, gemenskap och samarbete både inom och mellan grupper?
 • Får dina chefer effektiv träning i att utveckla sitt ledarskap och sin ledningskompetens?
 • Tar dina chefer sig tid att "lära känna" sina medarbetare?
 • Uppmuntrar och belönar din organisation för närvarande gemenskap?

Slutligen, en tankeställare:

Peter Drucker, känd för att placera rätt personer på rätt företag över hela världen, sade en gång:

Jag frågar alltid mig själv, skulle jag vilja att ett av mina barn arbetar under den här personen? Om han är framgångsrik, kommer ungdomarna att ta efter honom. Skulle jag vill att min son eller dotter agerar på det sättet?

Martin Reed

Martin Reed

As CEO, Martin is a hands on business leader who is driven to help Thomas and its clients to thrive. He is a true visionary who has delivered business success through innovation for over 25 years. He enjoys trying out new ideas, projects and business ventures. Martin is an avid golfer and when the opportunity presents itself, you’ll find Martin out water-skiing.