Thomas blogg

Välkommen till vår blogg.

Vi tar pulsen på mångfald runt om i världen

Vad är mångfald? Ställ frågan till ett antal personer och du kommer att få nästan lika många olika svar. Nu när vi på Thomas fokuserar på ämnet mångfald, så har olika inter...

Emotionell intelligens i ledarskapet

Vid jämförelser av chefers framgång har det konstateras att skillnaden utgjordes av chefernas EI, emotionella intelligens*.

[Whitepaper] Nyttja fördelarna med mångfald i er organisation

Mångfald och tillhörighet är ett aktuellt ämne, både när det kommer till löneskillnader på grund av kön och ökat antal rapporter om andra orättvisor på grund av diskriminer...

Vad krävs av en framgångsrik ledare?

Det har debatterats huruvida man är född ledare eller om man kan "skapa" en ledare. Oavsett så har framgångsrika ledare ett antal egenskaper gemensamt. Vilka är då dessa?

Tre dimensioner av potential

För att definiera potential krävs först svar på frågan "potential att göra vad?" Det finns lika många definitioner av potential som det finns olika typer av framgång. Gener...

Ledarpotential i er organisation

Det krävs starka ledare för att kunna formulera och kommunicera strategi och driva en verksamhets vision och utveckling. HPTI är utformat för att ge insikt om en persons po...

Nya PPA-rapporter

Thomas beteendeanalys ThomasPPA hjälper tusentals organisationer att fatta mer exakta medarbetarrelaterade beslut när de rekryterar och identifierar var de ska fokusera sin...

Mångfald på arbetsplatsen: hur psykologiska bedömningsverktyg ger lika villkor

Psykologiska tester och bedömningsverktyg finns i flera varianter, de kan mäta egenskaper som personlighetsdrag, beteendemässiga egenskaper eller förmåga att hantera ord o...

Stärk era medarbetare med hjälp av coachning

Inom ramen för vad organisationen gör, kan coachning vara en utvecklingsmetod för att hjälpa en individ att framgångsrikt uppfylla sina mål. Det kan handla om utmaningar fö...