Thomas blogg

Välkommen till vår blogg. Fyll i formuläret för att kontinuerligt ta del av uppdateringar i bloggen. Scrolla ner på sidan för att läsa redan publicerade inlägg.

Vad är en konflikt och hur ser vi på konflikter?

Att människor har olika idéer, åsikter och synpunkter i en organisation är som regel positivt eftersom det leder till ett effektivt samarbete, kreativitet och utveckling. F...

Kommunicera - men gör det rätt!

Med min nästan 40 år långa erfarenhet av ledarskapsutveckling, kan jag konstatera att chefer med kommunikativ förmåga mycket lättare kan motivera sina medarbetare, lösa kon...

Från grupp till ett effektivt team

Många grupper som jag och mina kollegor träffar benämner sig som ett team, men vad är egentligen ett ”Team”? Det finns ett antal definitioner av ett team, men jag tycker at...

WEBINAR REPLAY: Minimera bias i ert beslutsfattande

Med fokus på tre områden (rekrytering/ befordran/succession, medarbetarsamtal och utveckling), ger detta webinar alla svar du behöver om bias på arbetsplatsen:

...

Identifiera high potential och anpassa sig till en förändrad arbetsmiljö

Allt handlar om potential? Vem har förmågan att prestera idag och ännu viktigare, vem har potential att prestera ännu bättre imorgon? Hur väljer vi den bästa talangen och v...

Det snackas mycket om färger just nu...

Idag finns det ett antal DISC-baserade verktyg på marknaden med fokus på likheter och olikheter i kommunikationsstilar. På många arbetsplatser och i sociala medier har det...

Talent Management kommer bli en överlevnadsfråga för många organisationer

Enligt mig borde Talent Management vara en naturlig del av varje organisations affärsstrategi. Det är avgörande att ha rätt person med rätt kompetens på rätt plats, utifrån...

Ledarskap handlar om att få andra att lyckas

Vissa föds till ledare och andra utvecklas och växer in i rollen genom personlig utveckling, utbildning och erfarenhet. Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att mål...