Thomas blogg

Välkommen till vår blogg. Fyll i formuläret för att kontinuerligt ta del av uppdateringar i bloggen. Scrolla ner på sidan för att läsa redan publicerade inlägg.

WEBINAR REPLAY: Minimera bias i ert beslutsfattande

Med fokus på tre områden (rekrytering/ befordran/succession, medarbetarsamtal och utveckling), ger detta webinar alla svar du behöver om bias på arbetsplatsen:

...

Det snackas mycket om färger just nu...

Idag finns det ett antal DISC-baserade verktyg på marknaden med fokus på likheter och olikheter i kommunikationsstilar. På många arbetsplatser och i sociala medier har det...

Talent Management kommer bli en överlevnadsfråga för många organisationer

Enligt mig borde Talent Management vara en naturlig del av varje organisations affärsstrategi. Det är avgörande att ha rätt person med rätt kompetens på rätt plats, utifrån...

Ledarskap handlar om att få andra att lyckas

Vissa föds till ledare och andra utvecklas och växer in i rollen genom personlig utveckling, utbildning och erfarenhet. Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att mål...

En av nycklarna till framgång är engagerade medarbetare

Genom alla år jag arbetat med organisationsutveckling har jag kunnat se att framgångsrika organisationer har en sak gemensamt. De har en hög nivå av medarbetarengagemang....

Vi tar pulsen på mångfald runt om i världen

Vad är mångfald? Ställ frågan till ett antal personer och du kommer att få nästan lika många olika svar. Nu när vi på Thomas fokuserar på ämnet mångfald, så har olika inter...

Emotionell intelligens i ledarskapet

Vid jämförelser av chefers framgång har det konstateras att skillnaden utgjordes av chefernas EI, emotionella intelligens*.

[Whitepaper] Nyttja fördelarna med mångfald i er organisation

Mångfald och tillhörighet är ett aktuellt ämne, både när det kommer till löneskillnader på grund av kön och ökat antal rapporter om andra orättvisor på grund av diskriminer...