TEIQue

ThomasTST/GIAThomasEngage

Trait Emotional Intelligence Questionnaire, TEIQue, talar om hur bra era medarbetare förstår och hanterar sina egna, såväl som andras känslor och hur de använder denna kunskap för att hantera relationer.

ÖversiktForskning

Mäter: Emotionell intelligens
Typ av verktyg: Normativ psykometrisk analys
Tidsåtgång: ca 20 minuter

Emotionell intelligens ger era medarbetare de verktyg som krävs för att prestera i dagens komplexa affärsklimat. TEIQue är ett vetenskapligt personlighetsinstrument som på ett objektivt sätt mäter känslomässig kompetens och ger svar på frågor som; hur medveten är individen om sina styrkor och
begränsningar, hur reagerar individen på press, hur bra är individen på att utveckla relationer, hur självgående och anpassningsbar är individen? Med stöd av denna information kan rätt handlingsplaner sjösättas för att utveckla era medarbetare. 

TEIQUE_Sample1.jpg

Använd TEIQue för era medarbetare och kandidater för att: 

  • Förstå deras känslor och hur de hanterar relationer
  • Rekrytera känslomässigt intelligenta medarbetare
  • Främja engagemang och lojalitet
  • Skapa effektiv kommunikation
  • Finjustera chefernas ledarförmåga

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) utvecklades och förfinas ständigt av K.V. Petrides, PhD vid London Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), vilket för närvarande finns på University College London (UCL). Det är ett av världens mest utforskade och mest använda psykometriska instrument. För mer information om den vetenskapliga forskningen bakom TEIQue, inklusive ett dussintal vetenskapliga artiklar och en bibliografi, läs mer på www.psychometriclab.com.

Vill ni veta mer om hur en av våra kunder har använt TEIQue? Läs Thames Valley Police fallstudie.

Om ni är intresserade av mer information kring TEIQue, fyll i nedanstående formulär och vi tar kontakt med er inom kort. 

Testkonstruktör: K.V. Petrides, PhD
Utgivningsår: 1998 - pågående utveckling

Bakgrund och teori:

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) utvecklades och förfinas ständigt av K.V. Petrides, PhD på London Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), vilket för närvarande finns på University College London (UCL).

TEIQue är baserat på KV Petrides teori om egenskapsbaserad emotionell intelligens, som undersöker en persons egen uppfattning om sin emotionella förmåga. Teorin bygger på samlade kluster av egenskaper som ligger till grund för vår personlighet. TEIQue är ett omfattande mätinstrument som används för att bedöma en individs emotionalitet inom en mängd olika aspekter.

TEIQue bedömer våra föreställningar om våra känslomässiga förmågor (t.ex hur bra vi tror att vi är på att identifiera, förstå och hantera vår egna och andras känslor). Dessa föreställningar är starka prediktorer för ett antal beteenden och resultat, av vilka många är viktiga på arbetsplatsen (arbetsprestation, trivsel, arbetsstress, ledarskap, organisatoriskt engagemang, teamarbete etc.).

Format:

TEIQue består av 153 frågor vilka ska besvaras efter en Likertskala från 1= håller inte med alls till 7 = instämmer helt. TEIQue tar ca 30 minuter att genomföra.

Reliabilitet och reliabilitet:

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) utvecklades och förfinas ständigt av K.V. Petrides, PhD på London Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), vilket för närvarande finns på University College London (UCL). Det är ett av världens mest utforskade och mest använda psykometriska instrument. För mer information om den vetenskapliga forskningen bakom TEIQue, inklusive ett dussintal vetenskapliga artiklar och en bibliografi, läs mer på  www.psychometriclab.com.

Vill du veta mer om hur en av våra kunder har arbetat med TEIQue? Läs Thames Valley Police fallstudie.

Vi skulle gärna vilja skicka dig intressant information, exklusiva erbjudanden, utbildningsmöjligheter, produktuppdateringar och senaste nyheter.