TEIQue -Sport

TEIQue -EducationThomasTST/GIA

Trait Emotional Intelligence Questionnaire, TEIQue, talar om hur bra era coacher och idrottsutövare förstår och hanterar sina egna, såväl som andras känslor och hur de använder denna kunskap för att hantera relationer.

ÖversiktForskning

Mäter: Emotionell intelligens
Typ av verktyg: Normativ psykometrisk analys
Tidsåtgång: ca 20 minuter

TEIQue ger era medarbetare de verktyg som krävs för att prestera i dagens komplexa och konkurrerande arbetsmiljö. Den förser er, ert team, idrottsutövare och kringpersonal med verktyg för att förstå sina styrkor och begränsningar, hur de reagerar på press, hur väl de kan utveckla nya relationer och hur drivna och anpassningsbara de är. Detta ger dem den insikt som krävs för att ta deras prestation till nästa nivå.

TEIQUE_Sample1.jpg

Använd TEIQue för att:

  • Förbättra förmågan att leda, engagera andra och bygga starka relationer
  • Öka självkännedom 
  • Identifiera styrkor och utvecklingsområden 
  • Öka engagemang och lojalitet
  • Säkerställa effektiv kommunikation

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) utvecklades och förfinas ständigt av K.V. Petrides, PhD på London Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), vilket för närvarande finns på University College London (UCL). Det är ett av världens mest utforskade och mest använda psykometriska instrument. För mer information om den vetenskapliga forskningen bakom TEIQue, inklusive ett dussintal vetenskapliga artiklar och en bibliografi, läs mer på  www.psychometriclab.com.

Vill ni veta mer om hur en av våra kunder har använt TEIQue? Läs Athlete Career Transition fallstudie

Testkonstruktör: K.V. Petrides, PhD
Utgivningsår: 1998 - pågående utveckling

 

Bakgrund och teori:

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) utvecklades och förfinas ständigt av K.V. Petrides, PhD på London Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), vilket för närvarande finns på University College London (UCL).

TEIQue är baserat på KV Petrides teori om egenskapsbaserad emotionell intelligens, som undersöker en persons egen uppfattning om sin emotionella förmåga. Teorin bygger på samlade kluster av egenskaper som ligger till grund för vår personlighet. TEIQue är ett omfattande mätinstrument som används för att bedöma en persons emotionalitet inom en mängd olika aspekter.

TEIQue bedömer våra föreställningar om våra känslomässiga förmågor (t.ex hur bra vi tror att vi är på att identifiera, förstå och hantera vår egna och andras känslor). Dessa föreställningar är starka prediktorer för ett antal beteenden och resultat, av vilka många är viktiga på arbetsplatsen (arbetsprestation, trivsel, arbetsstress, ledarskap, organisatoriskt engagemang, teamarbete etc.).

Format

TEIQue består av 153 frågor vilka ska besvaras efter en Likertskala där 1 = håller inte med alls till 7 = instämmer helt. TEIQue tar ca 30 minuter att genomföra.

Reliabilitet och reliabilitet:

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) utvecklades och förfinas ständigt av K.V. Petrides, PhD på London Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), vilket för närvarande finns på University College London (UCL). Det är ett av världens mest utforskade och mest använda psykometriska instrument. För mer information om den vetenskapliga forskningen bakom TEIQue, inklusive ett dussintal vetenskapliga artiklar och en bibliografi, läs mer på  www.psychometriclab.com.

Vill du veta mer? Läs Athlete Career Transition fallstudie.